Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Hiểm nguy khi Ba Dũng bại trận .


Bí thơ Trọng từng cố gắng sức diệt Ba Dũng không xong lấy làm uất ức, nhưng diễn văn đọc nghẹn ngào "trung ương quyết định kỷ luật một đồng chí trong bộ Chánh trị..." mà sợ hãi quá không dám nêu tên đồng chí.
Hồ sơ mật "lầu Ba Dũng" - cụ bí thơ là người nắm chắc nhứt là vì giữ cương vị đầu đảng, hàng ngày đều đọc hồ sơ báo cáo do các cơ quan tình báo đưa tới. Hồ sơ Ba Dũng thì nhiều chuyện, nhưng chắc không ngoài những sự thân Mỹ, "Góc Ba Chốp", đưa con đưa cái tham nhũng toàn diện ... những toàn thứ cụ bí ghét cay đắng.
Nhà nghiên cứu nói Ba Dũng bổ nhiệm bộ hạ tùm lum khắp 61 tỉnh thành, tạo nên cái mạng lưới sâu rầy dày dặt hút máu nhũng nhiễu dân làm giàu bất chánh. Bầy sâu nầy chính là lực lượng giúp Ba Dũng giữ uy chánh trị khiến cụ bí sợ không dám "phạm húy".
Tuy nhiên, cũng vì tiền nhiều lực lớn đông bọn đàn em khiến chúa sâu nhiều khi dương dương tự đắc rồi quên béng cái nhơn tố China quyết định ai làm thủ lĩnh An Nam đô hộ đảng. Ba Dũng dám mở miệng đụng chạm "viển vông Tàu" là coi như đã chấm hết cái cuộc chơi "gor ba xạo". Sự việc Tập đại hoàng đế sang An Nam rồi ngỏ lời mời riêng Ba Dũng sang Tàu chơi, té ra chỉ là câu nói thâm mỉa nay mới hiểu.


Cựu bí tân bí Trọng sanh ra lớn lên teo não, cả đời chỉ biết ngụp lội trong bãi lầy lê mác tụng kinh bác đảng, một fan cuồng CS quái đản thứ thiệt, nay già tham quyền cố vị chơi bài 244 quyết cố thủ cái chức tổng là vì được Tập Tàu chống lưng tiếp tế.
Dưới mắt Tàu, dù cụ bí chỉ là một lão già vừa ngu, vừa lú, vừa đáng khinh bỉ vì là dân Việt tự nguyện làm tay sai ngoại bang vô điều kiện, nhưng đây chính là kẻ mà người Tàu rất cần trong mưu đồ "Nam tiến diệt Việt". Sự rõ chứng minh, quân Tàu nay tung hoành ngang dọc biển Đông được cũng là nhờ cụ bí cùng bọn trợ lý phản quốc giúp sức chủ trương lớn "Biển Đông không có gì lạ", "Biến đại sự thành trung sự, biến trung sự thành tiểu sự, biến tiểu sự thành vô sự. Coi chủ quyền biển đảo là sự nhỏ ta mới vô sự bình an nhờ ta biết lý luận về cái thế giới đại đồng CS tam vô chủ nghĩa..."
Cuộc đấu giành ghế giữa một cụ tổng bí bán nước và một Ba Dũng thủ lãnh bầy sâu phá nước kết cục đã rõ. Dù muốn dù không, sâu bại có cách tâm lý sâu bại. Bại thì cay, cay thì cú, cú thì phá. Chúa sâu đã phá thì cả một hệ thống chánh trị sâu cùng phối hợp phá. Phá gốc kinh tế cho tan hoang, phá loa tuyên truyền cho nổi dậy, phá cách xã hội cho tanh bành, phá nền chánh trị cho tan rã, phá cho lão bí Lú biết thế nào câu lễ độ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét