Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Tứ trụ đại ca.


Chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay, dân chúng tò mò chưa rõ nhóm nào sẽ lên ngồi trên đầu cai trị, thời ở bên Mỹ họ đã biết hết cả rồi !
Đài Á châu tự do (RFA) sau buổi đầu tiên mật nghị 14 của CSVN có ngay danh sách tứ trụ đại ca. Cả Lú tổng bí thơ, mật vụ Quang chủ tịch nước, gian hùng Phúc thủ tướng, Ngân bà xếp trưởng nghị gật.
Nếu danh sách đúng, coi như tam vị Ba xạo, Tư sâu, Hường hói chấm dứt chương trình về hưu ngơi nghỉ, biến khỏi chánh trường.
Sự nầy âu cũng lệ thường lớp người chức vụ. Lớp xuống lớp lên, lớp tới lớp lui, chỉ sướng cửa sướng nhà cho bọn nào đắc thắng.
Nhà nghiên cứu nói. Chánh trị nào tài ba lỗi lạc, đầu óc cởi mở, ăn bẩn ít ít, thiên hạ được nhờ, nước tối chuyển sáng. Chánh trị nào nào gian xảo lừa bịp, thẳng tay vơ vét, nước cùng dân mạt. Chánh trị CS nắm độc quyền, nhóm nào lên thì dân cũng đọa, nước cũng nát, ấy là quy luật bất di dịch.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét