Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Phòng họa cát cứ.


Nhà phân tách chánh trị nói, dù muốn dù không, cuộc sống còn hai phe Hà Nội chắc là phải giải pháp dung hòa nếu không sẽ cơ sự sụp đổ, tanh bành xã hội.
Phe Tàu lo sợ  vô TPP rồi kinh tế thoát Trung chết chắc, chúng vội hạ lệnh bắt giữ ông Nguyễn Văn Đài cho tắt đài dân chủ, chọc tức Mỹ đuổi cổ VN về lại cái kiếp China tròng cổ. Phe Mỹ thì sợ hãi đồng chí "Gor ba xạo" về hưu mất quyền lực, gia phả ông ta cùng cánh đàn em "lợi ích nhóm" sẽ bị đưa ra xẻ thịt chí nguy.
Thầy Lú xem ra mà đơn giản. Vì tự trong ra ngoài, tự ngoài vô trong, thầy thuần túy cong lưng lạy nước Tàu làm cha, chỉ biết quỳ chú nguyện rước voi về giày mả tổ.
"Gor ba xạo" khó biết hơn nhiều. Miệng ba xạo la "dân chủ, thoát Trung", mà thấy xạo bắt bớ quý vị "tôi chọn tự do" rất ác liệt, còn thêm chủ trương lớn cho bạn Tàu tràn vô nắm gọn cái nền "kinh tế thị trường định hướng XHCN" đầy quái dị. Cái cách điều hành đất nước của Ba xạo và bọn nịnh thần cũng là cái nguyên nhân căn cốt làm cho nước Nam ngày càng hèn hạ thấp kém, thua xa các nước láng giềng khu vực.

GDP đầu người VN năm 2014 đứng chót so với một số nước trong khu vực sau 50 năm xây dựng CNXH

Trong thời gian "Gor ba xạo" làm tể tướng, China đã tự do xây cất 7 đảo nhân tạo, khống chế cả Trường Sa và khu vực Nam biển Đông


Chuyên gia "dân chủ" ủng hộ "Gor ba xạo" thì nói, trong lúc phe Tàu rất mạnh, tình thế buộc Ba xạo phải giả đò nằm vùng đợi sau đại hội trèo lên ngôi Tổng bí thơ rồi mới ra tay lật đổ CS, mới thiết lập được nền cộng hòa dân chủ, hoàn thành sứ mệnh "Gor ba xạo", ghi tên vô sử sách An nam xứng danh anh hùng đệ nhứt.
Như mà sau nầy, Ba xạo độc tài như Putin, khi ấy "ta" làm đảo chánh dẹp bỏ Ba xạo vẫn dễ hơn cái cuộc diệt Cộng cứu nước đương rất quá khó.
Nhà phân tách cho rằng "trung ương" đương quá lo lắng về "X family" khi con cái dâu rể đều được bọn thực dân đế quốc chúng nó dạy dỗ cho cả. Còn lo nữa, cả một vùng Kiên giang, Rạch giá, Phú quốc cho đến phên dậu Ninh, Bình thuận nay đã thuộc về quyền quản lý của "X family" đi rồi. Nếu "trung ương" bứt bí hắn không cho chức, Ba xạo căm tức vọt về Phú Quốc, cha con cùng dựng cờ khởi nghĩa thì e nguy hiểm lắm.
Nhớ xưa đức Nguyễn Ánh Gia Long mở nghiệp 150 năm trào Huế, ngài cũng bắt đầu tự chốn ấy mà nhứt thống được giang san.
Một khi lá cờ "chống Cộng cứu quốc" dựng lên, miền Tây khởi nghĩa, hào kiệt thiên hạ sẽ ồ ạt về phương Nam phò tá giúp sức "Gor ba xạo" minh chúa mới.
Một cuộc phân tranh nội chiến nẩy sanh dữ dội. Miền Bắc "xã hội chủ nghĩa" dưới sự lãnh đạo sáng suốt của thầy Lú và quân sư Hường hói, cậy chí nguyện quân China ùa sang chống khủng bố, hành quân "Nam phạt". Thế là coi như đã ôi thôi rồi, xong một cái nước Việt Nam "nằm canh giữ hòa bình cho thế giới" !
Vì thế, nhà phân tách chánh trị nói, "trung ương" nên học theo cách Lưu Bang diệt Hàn Tín (Hán Sở tranh hùng), tạm ban cho "Gor ba xạo" một cái chức thật to "hữu danh vô vị" để yên ủi hắn rồi chặt dần vi cánh, cô lập đợi giờ phút chót lôi cổ ra cung Vị Ương...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét