Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

"Góc ba chốp mới".


An Nam ta xuất đầu lộ mặt một "Góc ba chốp mới" sau khi Góc ba chốp cựu trào mệt mỏi xuôi tay về vườn săn chồn đuổi thỏ.
Thời đảng mạt suy tàn toàn dân đau khổ, trên dưới khát khao thèm một đấng anh hào kinh bang tế thế bước ra xóa nạn độc tài, giúp đất nước qua họa CS mà cứ phải chờ hoài chờ mãi không biết bao giờ.
Ngồi chờ không bằng hành động, người thời đặt bàn hương án đêm đêm khẩn cầu khấn nguyện "Hỡi hồn thiêng sông núi mấy ngàn năm, hỡi anh linh dân tộc, hỡi những oan hồn Việt Nam hãy cùng nhau hội tụ cứu lấy đất nước dân tộc này bằng cách đập tan chế độ cộng sản tay sai Trung cộng", người thời sáng kiến ra hồ Gươm khấn thần Kim quy nổi, nguyện vọng xin rùa phát sanh uy lực xuất lộ An Nam Góc ba chốp.
Hoàng thiên quá phụ hảo nhơn tâm, con biết khóc mẹ buồn vui cho bú, ngày 19/1/2016 cụ rùa hồ Gươm chết nổi lều bều mách bảo chúng sanh ráng đợi tuần sau đắc ý.
"Góc ba chốp mới" đầu tròn trán to, bảnh bao láng lẩm, quê quán miền Trung tư tưởng "đổi mới mãnh liệt" từng được trang "Chân dung quyền lực" kính cẩn bố cáo thiên hạ biết về cái sự khôn khéo hơn ai hết.


Lời bàn luận.
Cuộc nước nhà đang khẩn cấp cần vị thủ lãnh đổi mới cách tân thực sự tài ba lỗi lạc. Khi mà một cụ bô lão mác lê già nua lẩm cẩm nắm quyền chỉ huy tuyệt đối, một chú công an tịch chủ có nghề nghe ngóng còng cổ dân chúng, một bà cô già quen thói lạy đảng, cộng thêm  một ngài "Góc ba chốp mới" lộ đầu tứ trụ, quả nhiên dân Nam ta quá vô phúc .
Trong sự nghiệp "Perestroika cả Lú" kiên định mác lê cộng sản, triệt tiêu cải cách, truyền bá tư tưởng cũ kỹ hồi thập niên 60 thế kỷ trước, quan hệ kinh tế quốc phòng chiến lược với China, chống diễn biến hòa bình... ngài Chốp mới sẽ là một nhân tài đắc lực phối hợp Lú, Huynh ra sức khống chế đồng bào, đưa dân tộc về lại cái kiếp nô lệ Tàu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét