Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

"Trừ Sâu" Chủ tịch.


Trong bộ tứ CS mới lên ngồi ghế trị vì, trong bốn kẻ được nắm trọn quyền sinh sát cai trị dân chúng, nổi bật lên có vị "Trừ Sâu" Chủ tịch.
Xã hội VN đang ở vào cái thời gọi là hủ bại đỉnh cao. Chủ nghĩa bịp bợm nắm quyền khiến niềm tin bội bạc, lòng con người ta tan hoang đổ vỡ, nhân tình trở nên vô cảm cực độ.
Hệ thống quan lại quản lý xã hội không dựa trên sự trọng dụng nhân tài trí tuệ, lại được chọn lọc theo mấy tiêu chí :
- Huyết thống : con vua thời lại làm vua, con sãi giữ chùa thời quét lá đa.
- Trung thành : Bá Di, Thúc Tề một lòng sống chết vì lũ Trụ Vương Đắc Kỷ.
- Thuộc bài : Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức.
- Tài nịnh bợ : nghệ thuật luồn cúi, nghệ thuật bằng cấp, nghệ thuật bôi trơn, nghệ thuật chính trị nội bộ...
Đám kẻ "có tài, có đức" này luồn sâu, leo cao dần dà nhung nhúc, lổm nhổm vô ra ngồi chật ghế béo bở thành ra một hệ thống thực thể đương nhiên.
Sâu vua, sâu chúa, sâu quan, sâu lính đẻ ra bầy sâu con, sâu cái, sâu cháu, sâu chắc.
Đất nước suy vong yếu hèn, dân chúng lầm than đói khổ, chính do cái lũ sâu dân mọt nước này, chúng nó tham lam vét vơ cạn tàu ráo máng.
Cái điều mà những "thất phu hữu trách" đều rõ rệt cả.
Trong sự che dấu, tô hồng, xịt hương thơm lên sự hủ bại mà cả dân tộc rõ như ban ngày; ở ngàn điều dối trá, bỗng dưng giữa "các vị lãnh đạo đảng và nhà nước ta" lại có người nói thẳng thật, dù cho cái thật đó cũng đã quá nhàm :
"Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này !"
Sự thường mà lạ quá ! Lần đầu tiên dân chúng VN thấy một lãnh đạo CS không nói láo.
Lần đầu tiên một người CS dám nhìn vô thực để nói thực với dân đen.
Chỉ một câu làm cho mọi người ta "bỗng dưng thiện cảm" với một người.
Nay thì người đó đã giữ trở thành Tân Chủ tịch nước VN.
Dù giữa lời nói với làm thường cách xa cả vạn dặm, vẫn chúc người được dân ủng hộ, sẽ diệt trừ hết lũ sâu mọt nhung nhúc trước khi chúng hóa ra thành bướm !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét