Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Chữ Thời.


Chuyện rằng người Gia Cát Lượng sợ nhất là Tư Mã Ý. Mỗi lần ra quân đánh Ngụy, Lượng đều bị Ý cầm quân cự địch, lật tẩy hết mưu kế. Dẫu Lượng thắng trận vẫn vô duyên, mất quân hao của chứ không thu lợi gì được.
Lục xuất Kỳ sơn phạt Ngụy, lần sáu, Khổng Minh Gia Cát mới lừa được Ý, dụ dỗ tay tổ này vô Hồ lô cốc, dụng hoả công mà đốt.
Trên núi cao, cầm quạt lông chỉ trỏ quân sĩ, Hán thừa tướng sung sướng cầm chắc phen ni Tư Mã lão tặc xong đời, sự nghiệp khôi phục Hán triều sẽ sạch nước cản.
Dưới lũng sâu, ba cha con Ý, Sư, Chiêu ôm nhau khóc lóc sắp chết. Khói lửa rần rật cháy, mù trời nóng dữ dội, nướng đám quân binh hết kế.
Ấy vậy, tự nhiên trời lại kéo mây đen kìn kịt đến. Mưa ầm ầm trút xuống cầm chỉnh đổ. Lửa tắt khói tan...Gia Cát bàng hoàng, ngơ ngác. Đéo mẹ cái sự đời...
Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, thời hết đành chịu.
Bậc siêu phàm trí tuệ phải buồn thúi ruột nát gan, kéo quân về rồi ốm chết.
Phe kia,Tư Mã Ý sung sướng gào thét ba quân : Trời giúp rồi ! Tướng sĩ quá sức mừng, hăng máu phản công. Một sức địch cả trăm người mà cùng thoát nạn.
Nghe tin Khổng Minh mất, Tư Mã Ý mừng rỡ nói hai con. "Phen này cha mới thật ăn ngon ngủ yên ". Tư Mã Chiêu, rồi Viêm sau đó diệt Thục, bình Ngô, thống nhất Tam quốc, lập nên trào mới, Tư Mã Ý con cháu tôn vinh Thái Tổ Cao hoàng đế nhà Tấn.


Xưa nay, kẻ gặp nguy khốn mà vẫn vượt qua dễ dải, dân gian gọi là do "thời đạp". Tục ngữ Ả rập có câu : " ném một kẻ có thời xuống nước, hắn ta sẽ nổi lên với cái miệng ngậm con cá ". Thời đạp đơn giản nó vậy.
Người ta ai không biết mấy chữ thời ? Được thời, hữu thời, thất thời, hết thời, tuỳ thời, thời cơ thời vận thời tới thời lui...
Tam tài giả thiên địa nhân, giữa Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà, chữ Thời dẫn đầu tiên, có lẻ ấy mà người ta hay bàn về thời cuộc, để ý chuyện thời nhập tâm. Ăn cơm nói thời cơm, nói chuyện bảo thời đàm, thời luận. Kẻ giàu có, đảng làm to ông nọ mụ kia, gọi là lũ đắc thời cậy thế. Người sa cơ lỡ vận, chúng bảo rằng bọn thất thế hết thời.
Những chuyện chào xáo khen đó chê đó, tuỳ thời uốn éo, đổi gió xoay chiều, biến hoá từng giờ từng phút, ngày qua tháng lại, thời nay, thời xưa, thời Ngụy, thời VC...
Đặng Dung tướng quân, tóc bạc trắng ngồi mài gươm báu cảm hoài thế thái :
"Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai, đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩn hận đa
Trí chúa hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị báo đầu tiên bạc
Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma."


Cụ Trạng Trình ngồi nhắp chén rượu dưới gốc cây, nói chuyện nhân tình :
"...Được thời thân thích chen chân đến
Thất thế hương lư ngoảnh mặt đi
Thớt có tanh tao ruồi mới đến
Gan không mỡ mật kiến bò chi ?"
Dân gian rỉ tai nhau kinh nghiệm. Thời đi khỏi, thằng giỏi nằm co. Được thời trồng lau nên lúa, vô thời trồng lúa hoá lau. Thất cơ lỡ vận hết thời, bị chúng đạp xuống đất, bại tướng bất đa ngôn, còn chi nói? Được thời người ta bu lại tung hô vạn tuế, rằng bác hay, bác giỏi, bác đại tài. Vai mang bị bạc lè kè, nói bậy nói bạ chúng nghe ào ào.
Cái chữ thời, trời cho ai nấy hưởng. Thằng chăn vịt lượm cục đá dưới mông ngắm nghía, té ra là cục vàng, người bỏ 30 năm vô núi đào bới "vàng Hàm Nghi": thâm công đổ nợ, hoang tưởng tâm thần. Kẻ tình cờ đi củi trúng đậm kỳ nam 1000 tỷ đồng bỏ xứ trốn biệt. Vạn con người đỏ mắt ngậm ngãi tìm trầm, trầm đâu chẳng thấy, thấy trầm ngâm.
Khôn ngoan chăng mấy kẻ xu thời, a dua phù thịnh đạp suy kiếm chác, để nước Nam đang rặt ròng bọn bất câu liêm sĩ, phi điều phải trái, nhân sinh xã hội khởi loạn dần dà ?
- Clip ca sĩ nhí Justin Drew Bieber hát bài Baby đâu có hay lắm ( likes, 1,500,508 dislikes), ấy vậy lại đạt kỷ lục view trên Youtube, ngày 1/7/2011, có đến 576,970,619 lượt người xem.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét