Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Tuổi trẻ tài cao


Truyền thuyết kể rằng thời Hùng vương thứ 6, giặc Ân bên Tàu tràn sang xâm lược An Nam, ở làng Phù Đổng có cậu bé lên 3 tuổi bỗng nhiên đòi ăn dữ dội.
Mẹ cậu và dân làng đem cơm đến ào ạt cho cậu bé. Cậu ăn nhanh, ăn nhiều, ăn hết và lớn lên vùn vụt. Cậu bé sau đó cưởi ngựa sắt, dùng roi sắt đánh tan nát giặc Ân, đuổi chúng chết khiếp chạy về Tàu.
Cậu bé ấy chính là thánh Gióng, người mà sau này, thế kỷ XXI, CS cho đắp tượng, lắp tim tôn vinh ngài. Vị anh hùng tuổi trẻ tài cao ấy thật đáng khâm phục. Giặc Tàu phương Bắc đến nhà, đến trẻ con cũng biết lớn dậy thật nhanh thành thần đuổi giặc.
Qua lễ khánh thành tượng thánh Gióng, trí tuệ lớn của ngài Nguyễn Minh Triết cũng có dịp phát lộ.Vô BBC đọc tin cậu Ấm quý Nguyễn Xuân Anh, bào tử of Nguyễn Văn Chi (nguyên trưởng ban kiểm tra TW đảng, người biết và nắm hết mọi điều thối um bí mật quý vị đảng TW), vừa được TT Dũng ký lệnh ban chức Phó quan Đà Nẵng, thiệt mừng rực rỡ.
Nghe đồn lãnh đạo "tuổi trẻ tài cao" này vốn có tài đẻ nhằm vô cửa quý, sinh ra lớn lên có tài đẻ ra thời "chống tham nhũng", cơ cấu từ xa "dùng hiền tài" không có lầm đường lạc, ấy phước báu cho dân ĐN lắm.


- Coi clip đứa trẻ con 13 tuổi điều khiển xe máy phóng vèo vèo.
Quả thật, "tuổi trẻ tài cao" cưỡi ngựa sắt cũng đâu có kém ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét