Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Tru di Thừa tướng.


Trung Hoa thời Chiến quốc thiên hạ đại loạn, quần hùng đánh nhau tơi bời khói lửa, đồ vương định bá lần hồi còn lại 7 nước, trong đó Tần mạnh nhất.
Có kẻ thư lại nước Sở tên Lý Tư, thấy con chuột trong nhà xí nơi làm việc, ăn đồ bẩn thỉu, luôn luôn lo sợ gặp người và chó. Đến khi Lý Tư vào trong kho, nhìn con chuột ở đấy, thấy nó ăn lúa no nê, ở dưới mái nhà lớn, không hề lo gặp người hay chó gì hết, bèn than:
- Người ta hiền tài hay kém cỏi chẳng qua cũng như con chuột đó, điều là nhờ ở hoàn cảnh đấy thôi !
Lý Tư thôi thư lại, xin đi học "Cao cấp chánh trị", cậu cử Hình pháp gia, dùng pháp luật trị nước, dùng hình luật phạt khổ sai hay trảm cổ mọi kẻ chống đối triều đình để ổn định bình an xã hội.
Cao cấp chính trị Lý Tư rất khinh bỉ coi thường văn nghệ sĩ. Theo Tư, lũ văn nghệ sĩ vốn hèn hạ, sẵn sàng khom lưng cúi gối bồi bút, coi "bảo vệ chén cơm" lý tưởng sống bất câu liêm sĩ. Nếu không cho chúng nó ăn, sẽ sinh tâm bất mãn xỏ xiên chế độ chống "nhà nước pháp quyền".
Văn nghệ sĩ do vậy "mà, là, và" mầm gây chia rẻ, sự sinh loạn lạc nguy hiểm lắm !
Lý Tư ngâm cứu Tần mạnh mẽ đến ra mắt Thuỷ Hoàng đế.
Bạo chúa có nghề thích dụng dao búa thống nhất sơn hà, rất đổi hài lòng Lý Tư mọi nhẻ. Chánh trị Lý Tư, quân sự Chương Hàm, Thuỷ Hoàng đế thống nhất Trung Hoa cổ đại bằng máu lửa, giết người ta vô số không gớm tay.
Lý Tư lên chức Thừa Tướng nước Tần nhất thống, bèn cùng với Thuỷ Hoàng đế có "những việc cần làm ngay".
- Gom hết sách vở đem đi đốt, lý do "bài trừ văn hoá phẩm đồi truỵ phản động" nhưng thực ra áp đặt chánh sách ngu dân triệt để. Dân ngu dễ trị.
- Lập mưu chôn sống văn nghệ sĩ. Lý do xã hội cần ổn định mà bọn thơ văn lại túm tụm chào xáo, dùng xưa nói nay, phỉ báng triều đình, tuyên truyền chống "ưu việt". Rồi bắt hết văn nghệ sĩ cho đấu tố nhau, lùa hết xuống hố chôn sống, triệt mầm hậu họa !


Dùng sức mạnh đàn áp, lấy bạo lực bịt miệng trị dân là quốc sách "chiến lược" của Lý Tư thừa tướng khiến lòng dân căm thù chán ghét chế độ tận xương khắt cốt.
Thuỷ Hoàng bạo chúa mộng mơ trị vị muôn năm, trị vì vạn tuế, ấy lại mau chóng sụp đổ như một nghiệp báo ác giả ác báo tội ác quá tày trời. Uống thuốc trường sinh ngộ độc chết sớm, tay tổ bạo chúa ra đi, cái chế độ bạo lực của y cũng hấp hối hết thời.
Kẻ chôn triều đại bạo chúa ấy là Tể tướng mới lên : Triệu Cao đại gian hùng.
Là một kẻ ác độc, thâm hiểm, tàn nhẩn, nhỏ mọn đầy thủ đoạn, Cao giữ chức Lang Trung lệnh, coi giữ ấn tín giấy tờ nội cung, nhân Thuỷ Hoàng chết, bèn cùng Lý Tư soạn di chúc giả, đưa Hồ Hợi con thứ nối ngôi làm Nhị Thế hoàng đế.
Triệu Cao trong lòng thù ghét Lý Tư, nhưng ngoài mặt lại khéo léo liên minh, chực chờ cơ hội ra tay tàn độc. Cao bèn nói với Nhị Thế :
- Bệ hạ mới lên ngôi, lòng người trong bụng đều bực bội không phục, sợ sẽ sinh loạn. Muốn dẹp mầm loạn, hãy làm cho pháp luật thành nghiêm, hình phạt thành tàn khốc, trừ khử nhổ tận gốc bầy cựu thần mưu phản, thay thế bằng những người thân tín gần gủi bệ hạ. Ban mưa móc tràn ngập cho kẻ trung thành khiến chúng giàu sang lên vùn vụt, làm nòng cốt bảo vệ chế độ, thì bệ hạ có thể nằm khểnh, tha hồ muốn làm gì thì làm, muốn vui chơi gì cũng được...
Nhị Thế sung sướng, tin dùng và giao hết quyền lực cho Cao, cho Cao làm Trung Thừa tướng. Cao tha hồ lộng quyền, trả oán tàn độc, kéo bè lập cánh, ra sức vơ vét của cải dân chúng, dấu nhẹn hết mọi đau thương, uất ức bá tánh, hưởng thụ vinh hoa phú quý ngất trời.


" Bấy giờ Triệu Cao quyền chính gồm một tay, các việc quan hệ đều giấu hết, không để lộ ra cho vua biết dân biết. Các quan ai trái ý lập tức tìm cách ám hại, vì vậy ai cũng sợ, không dám nhìn mặt.
Một hôm Triệu Cao dâng cho Nhị Thế một con hưu, mà nói là con ngựa.
Vua Nhị Thế cười lớn nói :
- Thừa tướng lầm rồi ! Đó là con hưu chớ đâu phải con ngựa.
Nhị Thế ngoảnh hỏi triều thần. Có người lặng im không dám nói. Có người nói thẳng là con hưu. Có người a dua theo Triệu Cao nói là con ngựa.
Người nào nói thẳng đều bị Triệu Cao tìm cách hãm hại. Quần thần lại sợ Triệu Cao hơn.
Lý Tư thấy quyền lực gã này lớn quá, lo không yên, bèn tìm cách gặp vua mà tố cáo, xin nhà vua chỉnh đốn việc nước.
Triệu Cao lập mưu, dèm pha với Nhị Thế rằng.
- Lý Tư cậy mình có công trạng trước kia, ước vọng được bệ hạ cắt đất phong vương. Nhưng ước vọng ấy không thành đem lòng oán trách. Vừa rồi hắn cho con là Lý Do làm thái thú ở Tam Xuyên, mục đích để tư thông với Sở. Xin Bệ hạ phải xét mới được.
Nhị Thế cả giận, bắt Lý Tư cho Triệu Cao tra khảo luận tội. Cao dùng cực hình "pháp trị" tàn khốc. Lý Tư bị đánh chịu đau không thấu phải cúi đầu nhận bừa hết.
Với việc tư thông nước Sở : chiếu ngũ hình, bắt hai cha con tội chém ngang lưng và tru di tam tộc.


Vũ sĩ trói hết nhà ba họ Lý Tư ra chợ Hàm Dương. Lý Tư trước Thừa tướng sau chịu hình tru di tam tộc hết sức thê thảm.
Người sau có thơ rằng :
"Họ Lý không thông vận thế thời
Ngày tàn còn nghĩ cuộc vui chơi
Công thành chẳng liệu lui mình trước,
Phú quý vinh hoa, miệng bả đời !"
Lý Tư chết, quyền lực triều đình vô hết tay Triệu Cao.
Nhưng than ôi, kẻ gian thần trời xanh đâu dung thứ mà vội chóng mừng ? Nước Tàu dân chúng tứ bề nổi dậy chống lại triều đại Bạo chúa.
Trần Thắng, Ngô Quảng, Hạng Võ, Lưu Bang, quần hùng xứ xứ khởi nghĩa vùng lên mạnh lắm. Quân đội Chương Hàm trung thành triều đình thất thế thua to.
Triệu Cao vội vã giết Nhị Thế, lập Tử Anh bù nhìn, chuẩn bị cướp ngôi báu.
Cao không ngờ Tử Anh mưu mẹo phục binh đâm chết, cả ba họ đều bị đem chém ngang lưng chốn pháp trường, làm gương thiên hạ.
Triệu Cao mưu cao mẹo độc, giờ phút chót thoát sao khỏi nghiệp Tru di Thừa tướng ?
*
Chuyện bên Tàu cổ đại mới đọc hồi hôm, chưa kịp nghĩ ngẫm.
Sáng nay coi tin BBC, phát lộ chuyện Quân đội VN buôn gỗ lậu, phá tan nát rừng già của nước Lào anh em. Điều tra do một tổ chức bảo vệ rừng bên Anh quốc công bố.
Tang chứng là một clip rõ rệt trưng bày.Không biết "thế lực thù địch" điều tra có đúng không, tuy nhiên đã nghe mấy lời chối cãi vội vả :
- "Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga đã lập tức lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên. Bà nhấn mạnh « quân đội Việt Nam không tham gia vào các hoạt động kinh doanh hay phá rừng trên lãnh thổ Lào » và Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ rừng."- Đại diện của một trong số các công ty Việt Nam bị cáo buộc là mua và vận chuyển lậu gỗ từ Lào trong khi đó lên tiếng bác bỏ hoàn toàn cáo buộc.
Ông Trần Xuân Hòa từ Tổng công ty Hợp tác Kinh tế (thuộc Quân khu 4 - Bộ Quốc phòng) nói các tố giác của tổ chức môi trường EIA là "hoàn toàn không đúng sự thật". Ông cũng nói công ty của ông "hoạt động theo đúng các thỏa thuận đạt được giữa hai chính phủ, tuân thủ pháp luật và không làm gì trái phép".
*
Chuyện xưa, chuyện nay, đúng là chuyện gì cũng phải nghĩ ngẫm.
Nhưng xét cho cùng, ngẫm nghĩ để làm gì nhỉ ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét