Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Cái tội bắt chước.


Bên nước Tàu cổ đại, vị Tây Thi nổi tiếng xinh đẹp hành nghề dệt lụa Trữ La thôn.
Bấy giờ Ngô Việt tranh hùng, Việt vương Câu Tiển thua Ngô bị bắt, y dụng bẩy kế dâng gái đẹp, cung tiến Phù Sai vị giai nhân ấy.
Tây Thi xinh đến nổi "mắt cau một cái là rơi đầu một viên thượng tướng, môi nàng cười một nét là vơi nửa kho đụn bạc vàng. Ngũ Viên á phụ vua Ngô cũng vì nàng mà phải rơi đầu dưới lưỡi kiếm Chúc Lâu."
Từ ngày được người đẹp hầu bên cạnh, Ngô chúa đâm ra ưa nịnh ghét trung, giết người trung nghĩa, diệt hết "thế lực thù địch" khiến lòng dân nước Ngô tan nát. Cái chánh sự ngu si đưa kinh tế sụp đổ, đất nước suy yếu, lính tráng hèn hạ; Câu Tiển mới đem binh sang diệt Ngô quốc, báo trả cựu thù.
Tây Thi hoàn thành nhiệm vụ, nàng bị vợ Câu Tiển sai người cột đá đem dìm đáy nước Tam Giang trừ hậu họa.
Dân gian Trữ La thôn truyền rằng hồi thiếu nữ, mỗi khi Tây Thi nhăn mặt, vẻ đẹp nàng càng thêm yêu kiều lệ diễm, nghiêng nước khuynh thành. Bấy giờ trong thôn có xú nữ nọ bèn bắt chước nhăn mặt cho ra vẻ "Tây Thi đệ nhị", ấy lại thiên hạ ngỡ ma quỷ đâu đến hiện hình, sợ hãi bỏ trốn chạy cả làng...


Người ta làm đẹp mình cũng bắt chước làm đẹp. Thiên hạ ăn khoai, ta cũng vác mai đi đào. Cái thói hùa theo không biết khác biệt để lại trò cười nhân gian đàm tiếu.
Thấy nước nọ "xã hội chủ nghĩa", mình cũng bắt chước rước về bưng bô "tiến lên chủ nghĩa xã hội", thấy người ta " hội đồng bộ trưởng", mình cũng đổi tên "hội đồng bộ trưởng", người ta có "tư tưởng lãnh tụ", mình cũng vội vàng "tư tưởng bác". Chúng "nông trường quốc doanh", ta cũng "nông trường quốc doanh", họ ướp xác, mình cũng không thua xác ướp. Bắt chước thiên hạ y chang lấy làm điều hay lắm, quả nhiên con nhà nghề bọn đần chỉ một điều học tập làm theo đạp nước đái chúng nó.
Trào lưu phe ta "đổi mới" bèn cũng vội vã chủ trương "mới đổi". Bọn Nga sô sụp đổ, người thiển năng còn nhận ra cái thứ bánh vẽ chủ nghĩa công cụ cho lũ lưu manh vin vào đó xiết cổ đồng bào, ăn trên ngồi trốc dòng họ vinh hoa phú quý trên xương máu dân tộc.
Một sự tìm kiếm mô hình mới cứu chế độ lổi thời nguy cơ đổ sập. Kéo đoàn kéo lũ qua xứ Đại Hàn học bài học Park Chung Hee cho mau giàu mau có đảng giỏi ta khôn.
Nguyên do sau chiến tranh Cao Ly, xứ tự do Nam Hàn tàn tạ suy sụp. GDP bình quân đầu người quá thấp dân tình đói rách khốn khổ, xã hội chánh trị lộn xộn rối rắm. Tướng Park Chung Hee bèn cùng đồ đảng đảo chánh chế độ, thiết lập nền độc tài sắc máu. Ấy thế, gần 20 năm cầm quyền, vừa đàn áp triệt để dân chủ đối kháng ổn định chánh trị, vừa kiến tạo những quả đấm thép "tập đoàn kinh tế tư nhân", độc tài Pak lại đưa Đại Hàn lên một trong những cường quốc 'công nghiệp mới", thu nhập bình quân dân chúng lên gấp hằng trăm lần buổi đầu đau khổ.


"Tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc" lên cái đại đồng thế giới, mấy "đỉnh cao trí tuệ" quá thích thú mô hình Park Đại Hàn, bèn rước ngay về nước khẩn cấp cấu tạo. Xã hội đàn áp kịch liệt trào lưu ho he đòi dân chủ, tống ngục cá nhân rấp ren ôn hòa phản kháng. Kinh tế lập các tập đoàn kinh tế quốc doanh "đấm thép", đấm vô đầu dân chúng, hy vọng chưa tới 20 năm sau tiến cho kịp Đại Hàn...
Than ôi ! Thời Park Chung Hee khác thời có mạng Facebook. Bọn tư nhân Chaebol Đại Hàn bòn mót từng cắc bạc quý giữ mà nên thuế má việc làn dân giàu nước mạnh. Dân nước Nam khác xa dân Đại Hàn cái độ "truyền thống". Tập đoàn ta thời đấm thép tiền chùa rót vô túi lũ sâu bọ cha con "xã hội chủ nghĩa" chúng nó quản lý. Bắt chước người quên rằng mình khác họ, hậu quả dân căm giận nhiều mấy sự đàn áp dã man, tập đoàn thời xài phá hoại lủng nát dần nền kinh tế, đổ nợ hàng triệu tỷ đồng chúa chổm !
Một chuyến hành trình xuyên Việt, để ý cái nghèo đói, cái lo lắng, cái đìu hiu bao trùm đại chúng bên những xa hoa băng nhóm phá phách bát vàng cũng bởi cái tội dốt chằm hăm bắt chước.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét