Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Mất chức là tự sát !


Người ta sanh ra, ai chẳng muốn làm to sướng thân sướng thể. Vạn sự nổ lực nhỏ tuổi 12 đến lớn hơn sáu chục, cố mà tìm cách ngoi ngóp bò lên vị cao xã hội làm to làm lớn, giàu sang phú quý vinh thân phì da, chúng sanh chen chúc ùa đến chúc tụng nịnh bợ... cảm giác sướng vô cùng.
Ai từng đã ngai vàng đế quốc mới hiểu ra cái cảm giác bị mất quyền lực nó đau đớn kinh khủng. Mới hôm qua công hầu khanh tướng, sáng hôm nay vắng lạnh đìu hiu. Mình nói mình nghe mình hiểu chớ ma nào nó thèm "chấp lệnh"...
Trèo cao đa cách trèo cao. Nói riêng thời độc đảng, ấy phải là kẻ khôn ngoan biết bò biết nịnh "mấy anh trên", biết tóm chỗ này lặt chỗ khác cúng nạp "lãnh đạo tỉnh", biết một lòng "trung thành với đảng", "học tập làm theo bác", biết vơ về một đống bằng dù nửa đời chui bờ lũi bụi một chữ "a" cũng khó lọt nổi vô đầu.
Sống lâu hóa lão làng hoặc cơ cấu trung kiên "hạt giống đỏ", lên ghế cao rồi vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, vàng bạc châu báu tiền của ồ ạt tràn về cho cả họ nhà ta đếm suốt ngày không xuể. Nhưng lâm quan đế vượng rồi phải tới lúc suy nó là luật định. Sanh sự đời trâu buột ghét trâu ăn, trâu cày ghét trâu cột, đương còn vượng thiên hạ ồn ào bợ đỡ, đến hồi hơi hám chớm ra ngó lại bọn tả hữu chung quanh chợt hiểu cả một lũ nịnh thần mai phục, cơ hội mưu đồ.


Mất chức hết quyền số phận coi như tàn tạ. Căn cứ phải đến hầu tòa vô số kể. Hồ sơ cái hồi đương nhiệm không biết từ đâu lôi ra cả tủ để cho bọn quan tòa án theo đó suy ra.
Những tấm gương Gloria Arroyo, Yulia Tymoshenko, Thaksin Shinawatra... tan tác như hoa giữa đàng phơi ra bài học hết quyền hạ cánh không đặng an toàn.
Nên chi trừ phi xảy ra sự đảo chánh, sự dân nổ dậy, hay bọn lính can thiệp ngoại bang tràn vào. Ngoài ra chuyện bị cách chức vì thân cô thế yếu, kẻ giữ ngôi cao đương nắm hết quyền hành mới chỉ vài ba câu phe phái đâm thọc lại xin từ chức e hắn ta chỉ có họa mắc phải bệnh tâm thần.
Những tên độc tài hay chánh khách tham nhũng giữ quyền cai trị nước, đều thấu hiểu một điều giản dị : mất chức quyền đồng nghĩa với tự sát.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét