Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

TPP là gì ?


TPP viết tắt theo nghĩa tiếng Việt là "ta phe phái", ta cùng một phe với nhau để mần ăn rộng rãi vi vu, không phải lo luật này lệ nọ chận đường bắt nạt.
Nguyên thủy bốn xứ Tây lan, Gia ba, Chí, Bà lợi sanh ra TPP vào năm 2005, đồng ý văn tự cùng một phe với nhau hữu hảo "của anh như của tôi" tự do xả láng.
Xét tứ xứ trên làm ăn chơi bời vui vẻ, một số nước thích thú bèn ngỏ ý xin nhập vô cho cùng hội cùng thuyền. Các nước ấy gồm có Gia nã đại, A mỹ lợi gia, Bí lỗ, Mễ tây cơ, Nhựt bổn, An nam, Mã lai á.
Sự kèo nài xin xỏ đưa đẩy họp hành qua 19 bận mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Cái xứ rắc rối cố xin vô hội làm tốn nhiều giấy mực, không cần nói ai cũng biết, ấy là cái xứ ta.
Xứ ta trí tuệ cao nhất thế giới, có nền dân chủ triệu vạn lần hơn hết thiên hạ. Tên tuổi xứ ta mãi mãi lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, rực rỡ đánh thắng mọi loại kẻ thù.
- Ảnh chớp cụ Triết chủ tịch trong cuộc hội họp bàn bạc vô TPP năm 2010.


Thiên hạ chào xáo vô được TPP sung sướng như đi chơi hội mùa xuân. Kinh tế xí xóa cấm cản, mua đồ tốt thời rẻ, bán đồ xấu thời đắt, mau lẹ thu gom ngoại tệ đô la Mỹ. Có tiền đô công nghệ hóa, xứ ta sẽ tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH, thỏa lòng ao ước của "Người".
Mặt khác, lâu nay xứ ta quen dùng hàng Tàu nhập siêu đà chán, nhờ có TPP sẽ điều kiện du nhập đổi món Tây xuất lạ miệng, kích thích đồng bào đồng chí vừa ý vừa lòng.
Cái đã nhất, dân các xứ trong TPP sẽ ồ ạt đổ vào xứ ta "đầu tư phát triển". Đám đông rộn ràng rầm rập, kẻ tới người lui, đem lại vui tươi thịnh vượng cho nước nhà.
Vô được TPP rồi sẽ sự sướng như trên. Ấy mà đơn xin vô của xứ ta tưởng dễ, lại không hề dễ chút nào. Giai do cái sự nhơn quyền An nam nó đệ nhất quá khiến ai nấy trong ngoài TPP đều phải sợ hãi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét