Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Đờn bà uống rượu tiêu sầu.


Mỹ nhơn xinh đẹp chai rượu trước mặt che chắn phần nhậy cảm, tay cầm hụ rượu bỏ đá lạnh đưa lên miệng uống chầm chậm. Nàng uống có lẻ vì nhớ người yêu quay quắc, ngồi tương tư như kiểu nhớ Kim Trọng Thúy Kiều ba năm dồn lại một ngày sầu đong.
"Sầu đong càng lắc càng đầy, 
Ba thu dồn lại một ngày dài ghê..."
Thời nay buồn chuyện gì có thể tiêu hao thì giờ bằng mấy Game Online, bằng chát chít, bằng phim bom tấn, bằng du túp, bằng vô phây còm men chửi thiên hạ hay chọc thiên hạ chửi. Nhưng hồi văn minh điện tử chưa có, người ta chọn cách uống rượu tiêu sầu. Uống rượu độc ẩm cả hụ hoặc tụ chúng tác ương loạn tửu bạn bè bè bạn.


Nho sĩ khởi nghĩa Chu Thần triều Nguyễn xưa thơ uống rượu tiêu sầu:
"Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy
Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười
Thôi công đâu chuốc lấy sự đời
Tiêu khiển một vài chung lếu láo
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu
Trầm tư bách kế bất như nhàn..."
Xưa uống rượu tiêu sầu, sầu vì thất tình, sầu vì thua bạc, vì gia cảnh bần cùng, vì bất đắc chí, vì thầy lừa bạn phản, vì chán ghét trào đình.
Uống rượu chăng có mấy cụ đờn ông ngồi uống, chớ đờn bà thời không. Đờn bà bận bịu lo chồng lo con, lo cày lo cuốc, lo nấu lo ăn, lo heo ca gà vịt, lo nhà lo cửa. Đờn bà thích rượu một hớp hồng đỏ mặt mày thì cả thế gian đà nọ này lên án.
Đời nay khác. Nam nữ bình quyền rồi, âm thạnh dương suy. Đờn bà bên Tây buồn chán rồi đi uống rượu tiêu sầu, càn khôn túy lúy... thấy cả 108 phiền nảo nảo phiền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét