Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Mả Tàu.


Lang thang độn bãi đồi lèn hay gặp mã Tàu, nhiều nơi gọi mả Khách.
Mả Tàu khác mả Ta chỗ mả Ta mả đất mả cát cỏ dại xanh lùm mọc lút, còn mả Tàu tô trét vôi hàu kín mít đen đeo bám khô rêu.
Mả Tàu ba hạng mả Tàu. Tàu tội lỗi là Tàu dư đảng nổi dậy chống đối thay triều đổi đại thất bại, tẩu thoát sang An Nam trốn mà chết. Tàu thực dân là Tàu xưa đô hộ, di dân qua đồng hóa tiêu đời. Tàu dâu rể là Tàu lấy chồng, lấy vợ An Nam, chết di chúc xây mả Tàu.
Lệ thường, Tàu thường dân đắp mả vôi, Tàu quan nhà giàu giàu xây lăng gạch vòm rồi lấp đất che lại gọi là mả Hán hay mả Tàu cổ.


Đọc lại sử cũ, truyền thuyết gốc gác dân An Nam nói ông tổ vốn ở bên Tàu là như vầy :
“ Cháu ba đời vua Thần Nông là Đế Minh đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh gặp một nàng tiên, lấy nhau, đẻ ra người con tên là Lộc Tục. Đế Minh truyền ngôi cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc, phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương ở nước Xích Quỷ. Xích Quỷ phía Bắc giáp Động Đình Hồ, Nam giáp Chiêm Thành, Tây giáp Ba Thục, Đông giáp bể Nam Hải.
Kinh Dương Vương làm vua năm 2879 trước CN, lấy con gái thần Động Đình là Long Nữ, đẻ ra Sùng Lãm. Sùng Lãm nối ngôi vua, xưng là Lạc Long Quân.
Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ, đẻ một lần được một trăm người con trai. Ngài bảo Âu Cơ rằng : " Ta là dòng dõi Long Quân, nhà ngươi là dòng dõi thần tiên, ăn ở lâu với nhau không được; nay được trăm con thì nhà người đem 50 đứa lên núi, còn 50 đứa ta đem xuống bể Nam Hải ". Rồi Lạc Long Quân phong cho người con trưởng sang làm vua nước Văn Lang, xưng là Hùng Vương...".

Sau này, nhà khảo cổ Tây dương phát hiện dân Việt vốn bản địa sống quanh Thanh Hóa Hòa Bình, văn minh đóng khố ở trần bàn chân Giao chỉ, biết làm nồi gốm chum gốm biết đúc được trống bằng đồng.


Rồi người Tàu qua đánh, chiếm đất bắt dân An Nam làm nô lệ, phục dịch khổ sai chung thân cả ngàn năm. May nhờ thời cơ họ nhà Tàu hỗn loạn, đánh nhau chia năm sẻ bảy suy yếu, ngài Ngô Quyền mới chớp cơ hội giải phóng dân tộc, mở ra được tự chủ thời đại.
Nhân chuyện về mả Tàu, thấy thời nay bây giờ bọn xướng ca vô loài, lũ kép hát nước Nam đang có chuyển biến hồi tôn mả tộc Tàu. Căn do “thời đại vẻ vang nhứt”, đám con đám cháu bác dần dà chuyển đổi tên tuổi "China hóa" cả.
Dân tộc tính danh nhỏ cu Tèo cu Lọ, bé Hĩm bé Bướm, lớn lên văn Đòm, thị Thúi cho qua để mở mang ra "thời kỳ mới" tên hay họ kép lắm.
Bắt đầu có Huỳnh Siêng đổi qua Đàm Vĩnh Hưng, Trần Thị Nhàn chuyển mới Lý Nhã Kỳ - nhờ thay tên đổi họ qua tộc Tàu mà ra sung sướng - từ ấy nổ phát đạn đại bác khai sanh, kéo lô lốc một lũ ròn Việt học làm theo, lấy họ tên Tàu cả. Châu Gia Kiệt, Ngô Kiến Huy, Chung Thục Quyên, Quách An An, Dương Yến Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Nhật Tinh Anh, Nhật Kim Anh, Trương Thế Vinh, Lâm Vũ... Đọc mấy tên bọn ấy, trầm ngâm mà nghĩ rằng mấy mả Tàu nước Nam đang phát.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét