Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Nông phu thù hận.


Trên 80% dân chúng nước Việt nông dân. Nông dân thời sống nhờ đất mà chết cũng nhờ đất. Chân chất, thật thà, hám lợi, thích danh hám tiếng, thèm thuồng ăn trên ngồi trốc hớt cái thủ cắn cái nọng. Hám lợi là bản chất con nhà nông sống chết với đất.
Công nghiệp hiện đại nước nhà, thay đổi mấy cái lũy tre làng, đơn sơ là phải có đường sá tráng nhựa siêu cao tốc, xây chung cư cao tầng, làm mấy khu công nghiệp chế xuất, vân vân. Muốn được việc, tất nhiên phải lấy đất công làng xã, đất làm ruộng tư hữu từ thời ông cao ông cố, có trích lục văn bản chứng nhận Bắc kỳ Đại Nam Chánh phủ bảo hộ, Trung kỳ Việt Nam quốc thuộc Pháp trên mấy xà ngố rầm thượng, mới có mặt bằng mà đổi mới.
Người nông dân sợ đói hơn sợ trời. Suốt năm cả đời lo lắng trồng trọt kiếm cơm nuôi miệng. Cái miệng làm khổ cái thân nhưng cái thân phải nuôi cái miệng để còn thân lo chuyện sướng, sinh sôi nẩy nở giống nòi.
" Tháng Giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà,
Tháng ba thì đậu đã già,
Ta đi, ta hái về nhà phơi khô,
Tháng tư đi tậu trâu bò,
Để cho ta lại làm mùa tháng năm
Sớm ngày đem lúa ra ngâm,
Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra
Gánh đi ta ném ruộng ta
Đế khi lên mạ, thì ta nhổ về


Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi
Cỏ lúa dọn đã sạch rồi
Nước ruộng vơi mười, còn độ một hai
Ruộng thấp đóng một gàu giai
Ruộng cao thì phải đóng hai gàu sòng,
Chờ cho lúa có đòng đòng
Bấy giờ ta sẽ trả công cho người
Bao giờ cho đến tháng mười
Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta,
Gặt hái ta đem về nhà
Phơi khô, quạt sạch ấy là xong công "

Từ thủa vượn hóa người, hái lượm bắt qua đất đai trồng trọt mấy chục ngàn năm nông phu sinh tồn sống sót là nhờ vô đất đai. Nay lại phải giao đất "xây dựng văn minh đất nước", lấy mấy tờ bạc lẻ đền bù bọn tư sản đỏ thí cho, làm cái nền tảng nuôi thân nuôi con nuôi cháu lâu lắc về sau. Đám nông phu bèn gát tay lên trán suy nghĩ. Ngày xưa nghe lời đảng gọi, con cháu họ hát bài ca ra trận, mười chết hết chín. Con cái "các vị lãnh đạo đảng nhà nước ta" thời tẩu hết qua bên Liên Xô, Trung Quốc "du học", lấy bằng tiến sĩ, kỹ sư. Ngày nay, "vì sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước", nông dân phải có "tầm nhìn xa", phải nghe theo lời đảng nhà nước giao lại đất đai đặng lấy tiền "thỏa đáng".
Nồi gạo nguy cơ, căn cốt nhà nông "chế xuất hóa" khó khăn quá, ấy cực chẳng đã lại phải đốt lửa chống chánh quyền đòi thêm tiền lo tương lai sống.
Tất nhiên kẻ dám chống chế độ là kẻ đã chọn con đường chết. Một hệ thống bạo lực cách mệnh làm sao thua một đám nông phu nhỏ bé được ?


Tội phạm chống người thi hành công vụ đương nhiên ở tù. Người giam, đất mất, tiền đền bù cũng theo đó tiêu luôn. Nông phu thiệt thòi, dù muốn dù không, căm thù tích tụ.
CS cướp được chánh quyền nhờ nông dân. Chiến tranh CS thắng lợi là nhờ nông dân hiến dâng con cái bộ đội cụ Hồ. Nay thời bình, CS lại tham lam sai sách khiến nông phu thù hận. Đám đồ đệ chủ nghĩa CS viễn tưởng tự đào huyệt cho mình bởi phản trắc nông dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét