Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Chuyện chim hét ăn con giun.


Xưa có một tên là Giun làm nghề giữ lúa ngoài đồng. Một hôm có cha thằng Hét đến ăn trộm lúa, bị thằng Giun đánh chết.
Hét căm giận, thề nguyện thế nào cũng báo thù được cho cha mới nghe.
Một buổi, Hét bắt gặp Giun đuổi đánh.
Giun cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết lên trên núi. Thấy ông Bụt đang đứng đó, nó vội vàng quỳ xuống van lạy rằng :
- Tôi đang có sự nguy cấp, xin ông cứu tôi với...
Bụt hỏi :
- Sự gì ?
Nó nói :
- Trước tôi nhỡ tay giết chết cha thằng Hét, bây giờ nó thù, nó muốn giết chết tôi. Hiện nó đang đuổi tôi ở đằng sau lưng kia...


Bụt bảo :
- Làm thế nào bây giờ ? Tránh đâu cho thoát được ? Hay tao hóa cho mày làm con chim ?
- Nhưng rồi nó lấy cung nó bắn, thì tôi cũng không thoát được tay nó.
- Ừ, thì tao hóa cho mày làm con cá vậy.
- Nhưng rồi nó lại chăng lưới nó bắt, thì tôi cũng không khỏi chết với nó được.
Bụt nghĩ rồi bảo :
- Lên trời không thoát, xuống nước không khỏi...Thôi thì tao cho mày chôn ở dưới đất họa may mới xong được. Tao hóa cho mày một con bé và dài, không chân, không cánh và lẩn lút chui luồn ở dưới đất. Vốn mày tên là Giun, tao cho gọi con ấy là "con giun" !
Thằng Giun nghe gật đầu.
Ông Bụt liền hóa cho nó làm ngay con giun và con giun chui tuột ngay xuống đất.


Lúc Hét đến, không thấy Giun đâu, chỉ thấy ông Bụt. Hét mới lại thưa với Bụt rằng :
- Thằng Giun xưa nó giết cha tôi, tôi phải đuổi nó kỳ cùng, giết được nó mới nghe. Nó chạy đằng nào rồi, ông mách cho tôi với !
Bụt bảo :
- Tao đã hóa cho nó làm một con giun chui xuống dưới đất rồi.
Thằng Hét nghe nói, khóc lóc thảm thiết và như ý kêu van bắt đền Bụt rằng :
- Thù cha không báo, thật là bất hiếu, mà cái lỗi ấy tại ông...
Bụt nghe nó nói, thương tình nghĩ cái nhẽ "oan oan tương báo" khó lòng tránh được mới bảo nó rằng :
- Ừ, thì bây giờ tao hóa cho mày làm giống chim, cứ lấy tên mày mà gọi là chim hét. Rồi mày tìm giun ở dưới đất mà báo thù vậy.
Nói xong, ông Bụt làm phép cho thằng Hét hóa ra ngay chim hét, và từ đó, hét chỉ tìm giun mà ăn lấy làm ngon lắm.
Sau người ta lại thích ăn chim hét cũng cho là ngon. Bởi vậy, tục ngữ mới có câu : "muốn ăn hét phải đào giun " là ý nói hét hay ăn giun, mình phải đào đất bới giun lên, hét nó xuống ăn giun thì mình mới bắt được nó.
( Truyện cổ nước Nam )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét