Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Thiên đường nơi đâu ?


Có người hỏi thiên đường ở đâu để tìm cách đến sống cho nó sướng ?
Câu trả lời nhiều nhặm tùy những suy nghĩ đáp án :
Thiên đường tại nhân gian nếu bạn đời sống an ổn, yêu mến nhân gian.
Khi bạn thấy nhân gian lòng người đầy hiểm ác, trái phải đảo lộn; chỉ được ấm áp đáng yêu gia đình thời thiên đường của bạn là ở trong nhà.
Còn như bạn thấy các thành viên trong gia đình hết sức phức tạp, chín người mười ý. Bạn chỉ những lúc yên thân một mình mới tìm được sự an ổn. Thiên đường là ở trong tâm bạn.


Tâm của bạn nếu luôn chất đầy những sân hận, oán hờn, bất mãn thì bạn sẽ đáp : cuộc đời này không hề có thiên đường, một ngày cũng như mọi ngày.
Bậc tu thiền đại sư trả lời như sau :
Thiên đường trước đây cách địa ngục chỉ một bức tường mà thôi. Một hôm, tường ngăn "Berlin" bị gió nổi dậy, thổi sập hết cả. Diêm vương bèn gửi thư đến Thượng đế, yêu cầu phải có trách nhiệm khắc phục sự cố. Lâu quá, không thấy ai trên trời xuống sửa chữa, nóng ruột Diêm vương điện lên hỏi nhà Trời. Ngọc hoàng bèn đáp :
- Thiệt tình, ở thiên đường trẩm không tìm ra lấy một người tài có khả năng sửa chửa !
Từ đó, thiên đường và địa ngục gần như không có sự ngăn cách.
( Chuyện Thiền )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét