Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Thời cắn xé.


"Homo homini lupus" hoặc "man is wolf to man", có nghĩa là người ta sống như chó sói với nhau. Quả quá đúng trong cái xã hội này.
Bọn chó sói sống tụ bầy như người ta vậy. Quần cư lang thang, cộng sinh kiếm ăn thành ra xã hội chó. Mỗi chó y chang mỗi người về cái lo sợ đói khát, hằng ngày phải đi kiếm chác nuôi lổ miệng. Chó tính tham ăn thời bọn người cũng ăn tham. Ăn to, ăn lớn, ăn nhiều, ăn đậm. Nuốt vội nuốt vàng, xà xẻo kiếm chác. Tàn bạo cướp cắn tranh ăn với nhau bằng răng nanh...
Sống trong xã hội chó thời phải hiểu quy luật chó, ứng xử với nhau như chó mới mong tồn sinh. Hai chó đang chơi thân thiết, vứt cho cục xương thời vội vã lao vào cắn xé giành giật. Nhân chi sơ tính bổn thiện, gia phong gia giáo, nhân văn nhân tính nhân bản nay chỉ còn là cái tàn dư hóa thạch nền giáo dục xưa cũ để một vài sĩ phu cổ lổ khai quật hoài niệm. Kẻ nào ngây thơ khờ khạo nghe để ứng xử chữ nhân thay chữ chó, chắc hết đất dung thân.
Răng nanh, sủa và cắn, cắn dữ dội đồng loại đồng nghiệp, cắn sao cho hơn cho thắng mới hầu mong đẳng cấp địa vị, kiếm chỗ tốt bầy bọn ngồi đứng an toàn nhai gặm no bụng. Yếu thế thất cơ bị cắn xé, nhập viện thôi đành chịu vậy, kiện cáo chi nữa mất thời giờ luật chơi chó sói.


Tổ sư phụ truyền dạy chúng đệ tử rằng hạnh phúc là đấu tranh. Đấu là đấu đá, là chiến đấu, là đánh nhau. Tranh là tranh giành, là cướp giật bằng húc cắn vật lộn. Đánh nhau, cắn nhau giành được miếng thịt giữa hỗn loạn đồng loại, bầy chó ngồi nhai rau ráu, nuốt vô bụng no nê tất nhiên chó ta quá hạnh phúc rồi.
Sử dụng chiêu độc, tàn ác tâm với người, rồi biện minh không hung ác mà đời buộc phải hung ác, thiện với người sẽ dính ngay đòn hiểm ác của người. Thà phụ người còn hơn để người phụ ta nên họ Tào mới rút gươm hạ sát cả nhà lão Bá Xa, cái chuyện người China nào lại không nằm lòng.
Tục ngữ nước Nam cũng nói cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán. Xả thân cứu bạn rồi bạn chơi bài Lý Thông trả nghĩa là chánh xác 101 % trong thời đại cắn xé.
Có vị nói thiên hạ định hướng duy vật, học theo bầy chó sói trong ứng xử với đồng bào, với gia đình, xã hội khiến đức Phật thật bỏ loài người ra đi lâu rồi; nay chăng còn các Phật bọn phàm phu tục tử nó đóng thế.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét