Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Bốc phệ dự đoán tứ trụ.


Đại đảng hội 12 sắp tới, tứ trụ cầm quyền VN gồm ai ấy sự hot bàn dân thiên hạ.
Đệ nhứt muốn biết tức nhiên là quý bà con thân thích "một người làm vua ba họ được nhờ", đệ nhị là các đàn em vi cánh tứ đương sự ngấp nghé "đi cúng khỏi bị nhầm", đệ tam có các anh em bè bạn thù trong giặc ngoài biết để "đối sách phù hạp".
Dân chúng thì ai lên ai xuống vẫn vậy, "đảng lai hoàn đảng". Dân chúng muốn biết là để biết cho vui. Kẻ nào lên được bà con nó nhờ, chớ thiên hạ vẫn phải cong lưng độ nhựt đóng thuế nuôi lũ chúng mà thôi.
Chuyên gia bình luận dài dòng dự đoán, nói thêm bác học kia đã đề dẹo ông X mụ Y, bác D thím Z nhứt định lên dính rịt vô ghế ngồi quá sướng.
Nghe nhiều mệt óc. Sống trào nầy lâu mà không biết lý thuyết nói đúng kết quả sẽ sai, lý thuyết nói sai, đáp số sẽ đúng. Bác ta sanh tiền còn nói với đám fan cuồng đảng rằng "đừng nghe những gì bác nói, mà hãy nhìn kỷ những gì bác làm".
Vậy nên muốn biết chánh xác tên tuổi tứ trụ trào đình tương lai, không gì hơn là phải bói bằng bốc phệ.


Bốc phệ dự đoán tứ trụ trào đình như sau:
Trước khi bói, tắm sửa sạch sẽ, lập hương án bông chuối cau trầu rượu, bát nhang khấn vái quay về phương Bắc. Khấn ông Tập Cận Bình đệ tứ bái xin xỏ trước.
Lấy bốn cái mai rùa vằn vện sắp một dãy trước mặt (không có mai rùa thì lấy mai cua biển). Đặt một cái trách đất đốt than hồng kế bên. Thắp nhang xong, nhắm mắt lại định thần một phút, tập trung tâm trí nghĩ về vấn đề cần hỏi. Xin hỏi quý ngài tiên thiên hậu thiên Phục Hy Hạ Vũ, Văn Vương Tập Cận hãy cho chúng tôi, dân An Nam quốc biết sau đại đảng hội 12, niên 2016, ai sẽ là Tổng bí thư ? ai sẽ là Chủ tịch nước ? ai sẽ là Thủ tướng Chánh phủ ? ai sẽ là Chủ tịch Quốc hội ? Quý ngài giải đáp được, chúng tôi xin hậu tạ.
Xong lấy mực xạ Tầu đánh dấu các mai cua. Vỏ TBT là tên Tổng bí thư. Vỏ CTN là tên Chủ tịch nước. Vỏ TTCP là tên Thủ tướng Chánh phủ. Vỏ CTQH là tên Chủ tịch Quốc hội.
Đặt bốn mai cua đã đánh dấu lên trách than hồng mà nướng. Cẩn thận xem mấy cái mai cua nhiệt đốt, bị nứt, bị đổi màu phải lấy ra ngay kẻo cháy hết.
Kết thúc rồi phải lạy tạ mấy tổ sư bốc phệ bên Tàu.
Năm lần bẩy lượt bốc phệ như trên, ông thầy bói có kết quả.
- Mai cua TBT nứt rạn thành hai vết tượng chữ SQ. SQ là Sáng Quyết. Sáng Quyết đọc âm Tàu là Quang Nghị (giống y ý vị Bùi Lái Gió).
- Mai cua CTN nức nẻ lòng thòng như dây chun, phành ra chẻ làm đôi. Suy ra hai chữ Phành Dây Thung. Phành Dây Thung nói lái âm Tàu là Phùng Dây Thanh.
- Mai cua TTCP chuyển màu xanh rồi nứt y nguyên một chữ Hán "nhứt nhân nhứt khẩu điền". Suy ra chữ Phúc giữa màu xanh thành Xuân Phúc.
- Mai cua CTQH không nứt mà đổi sang hai màu nửa vàng nửa bạc. Vàng chữ Hán gọi là Kim. Bạc chữ Hán gọi là Ngân. Suy ra hai chữ Kim Ngân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét