Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Bổn phận đối với người ngoài.


1. Tinh thần tương trợ.
Tương trợ là giúp đỡ lẫn nhau khi bận rộn, lúc thiếu thốn hay gặp hoạn nạn, v.v...
Người ta dù tài giỏi, giàu có đến đâu cũng không thể không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Cho nên sự tương trợ là rất cần. Có tương trợ thì mới qua được những bước khó khăn, mới có sức mạnh để làm những việc to tát, mới gây được tình thân ái, do đó đời sống trong xã hội mới được yên vui.
Người có tinh thần tương trợ không vị kỷ, sẵn từ tâm, biết hy sinh để giúp đỡ người, nên ai cũng kính mến.
Tuy nhiên, ta phải biết cách giúp đỡ để khỏi gây ở người khác tính ỷ lại. Chính ta cũng không nên trông cậy ở người khác nhiều quá mà mất tinh thần tự lập.
2. Tham gia việc công ích.
Việc công ích là việc có ích lợi chung cho mọi người như việc rào làng, sửa đường, đắp đê, xây cất trường học, v.v...
Đời sống của ta không thể tách rời khỏi đời sống cộng đồng. Hạnh phúc của ta gắn liền với hạnh phúc của người khác. Cho nên ta có bổn phận sốt sắng tham gia mọi việc công ích đặng góp phần vào sự tiến bộ chung. Trong một nước, nếu ai cũng tha thiết với việc công ích thì lo gì quốc gia chẳng cường thịnh, đời sống của dân chúng chẳng an vui.
Sống chung ta phải lo chung
Việc nhà chăm sóc, việc công góp phần...


3. Cứu tế.
Trong khi ta có may mắn được sống trong cảnh gia đình êm ấm thì xung quanh ta biết bao nhiêu người khổ sở ! Những trẻ mồ côi bơ vơ không cha mẹ, những quả phụ chật vật nuôi con, những người què quặt mù lòa không nơi nương tựa...
Đối với những đồng bào đau khổ này, ta phải cứu giúp bằng đủ mọi cách: nhà cửa, quần áo, thực phẩm, thuốc men, v.v... Như vậy gọi là cứu tế.
Việc cứu tế không những làm giảm những đau thương vật chất mà còn là một nguồn an ủi quý giá. Người được cứu giúp cảm thấy mình không bị bỏ rơi trơ trọi, do đó đỡ tủi thân xót phận
Những cô nhi viện, dạ lữ viện, những trường người mù, người câm điếc, hội cứu tế nạn nhân chiến tranh, v.v... đều là những tổ chức từ thiện có mục đích giúp đỡ những người đau khổ. Ta nên nhiệt liệt hưởng ứng những công cuộc cứu tế này.
4. Chống nạn thất học.
Trước kia dưới thờ đô hộ, phần vì bị kìm hãm, phần vì nghèo túng, dân ta ít người được đi học, nạn thất học ở nước ta thật là trầm trọng.
Ngày nay, nhận thấy rằng việc nâng cao dân trí là cần thiết cho sự tiến bộ của quốc gia, Chính phủ đã mở các lớp học bình dân ở khắp mọi nơi. Là người dân một nước độc lập, ta phải sốt sắng đi học. Ta lại phải tích cực tham gia phong trào chống nạn mù chữ.


5. Giúp đồng bào bị cháy nhà.
Nhà cháy thì cơ nghiệp ra tro, gia đình không có nơi trú mưa che nắng. Đứng trước cảnh đau thương điêu đứng ấy, mọi người đều có bổn phận góp công, góp của giúp đỡ nạn nhân.
Trước hết, ta phải thu xếp ngay cho họ có một nơi tạm trú, cấp phát thực phẩm, quần áo , đồ dùng. Sau đó, phải giúp cho họ phương tiện dựng lại cơ nghiệp. Muốn thế, công cuộc cứu trợ phải được mọi tầng lớp dân chúng hưởng ứng.
6. Giúp đồng bào bị bão lụt.
Khi có bão lụt thì mùa màng bị phá hủy, người bị chết, nhà cửa, gia súc, thóc lúa bị cuốn theo dòng nước. Biết bao nhiêu gia đình tan nát bơ vơ, không nơi trú ẩn.
Ta phải tận tâm, tận lực cứu giúp những nạn nhân thoát vòng nguy khốn để rồi tái tạo cơ nghiệp. Giúp họ trở lại cuộc sống bình thường để lại tham gia sản xuất là ta đã góp phần tham gia vào việc phục hồi kinh tế quốc gia sau cơn tai biến.


7. Nhân từ.
Nhân từ là lòng biết yêu người, thương người, coi cái đau khổ của người như cái đau khổ của mình và tìm mọi cách giúp đỡ.
Thấy người đói rét cho cơm ăn, áo mặc, gặp người hoạn nạn giúp đỡ bạc tiền, thấy người ốm đau cung cấp thuốc men... như vậy là có lòng nhân từ.
Người có lòng nhân từ đặt tình yêu thương lên trên hết, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh thời giờ, công sức, tiền của để làm dịu nỗi đau thương của người khác. Cho nên, ai cũng kính mến.
Khi cứu giúp người ta phải thành thật và tế nhị để họ khỏi tủi, vì của cho không quý bằng cách cho. Việc cứu trợ cũng cần sáng suốt và đúng lúc mới có giá trị.
Hơn nhau vì một chữ nhân
Ở cho có đức có nhân với người.
8. Bác ái.
Lòng bác ái là tình thương yêu mọi người, không phân biệt quốc gia chủng tộc. Tình yêu thương này còn bao trùm cả loài vật.
Những bác sĩ các nước bạn tình nguyện sang nước ta giúp dân di cư tỵ nạn. Hội Hồng thập tự quốc tế cứu trợ các nạn nhân bất cứ thuộc nước nào, Hội bảo vệ súc vật,v.v... đều hoạt động vì lòng bác ái.
Nhờ lòng bác ái, nhờ các hoạt động thiện nguyện mà những nỗi đau thương của nhân loại được xoa dịu lần lần. Người ta hy vọng các dân tộc sẽ bắt tay nhau chặt chẽ để cùng góp phần xây dựng một thế giới văn minh và hanh phúc...
(Tám môn yếu lược lớp Nhất, môn Đức dục - VNCH)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét