Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Quyền lập đảng.


Thiên hạ đông đúc vô số hạng người ta. Sĩ nông công thương, ngư tiều canh mục, sang hèn giàu nghèo, cao nhân bần tiện, quân tử tiểu nhơn, bác học vô học...
Tạo hóa sanh cho rằng, cùng một hạng sẽ xu hướng tụ hợp với nhau đồng bệnh tương liên, bênh vực nhau làm ăn sanh sống bên cạnh những hạng khác. Giữa các hạng có sự đan xen kẻ trèo lên trụt xuống thăng hạng tụt hạng... nhưng một nhóm chung hạng thời luôn có những đồng tâm sanh lý thành một phe bảo thủ quyền lợi.
Tạo hóa cũng định cho rằng, "Tất cả mọi người sanh ra bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền thành lập đảng". Ví dụ như giàu thích làm bạn với giàu, giàu có quyền thành lập Đảng Nhà Giàu, chọn tỷ phú ra làm đảng trưởng tranh lấy quyền lợi cho phe nhà giàu. Ví dụ như đói phải làm bạn với đói, đói có quyền thành lập Đảng Đói, chọn "ăn mày kỷ lục" ra làm đảng trưởng, tranh đấu vì quyền lợi con nhà đói, v.v...


Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa nhóm họp các nước trên địa cầu giàu nghèo nầy nọ. Nước giàu văn minh, dân chúng biết chọn lấy thể chế dân chủ để người dân có quyền thành lập đảng. Nhiều đảng đấu nhau sẽ ra luật vừa lòng hợp ý được thiên hạ. Dân chúng được tự do nói, tự do làm, tự do lập đảng. Người hiền tài đại diện các nhóm lục tục kéo nhau xuất lộ cạnh tranh, văn minh tiến bộ vùn vụt.
Nước khổ mông muội, cả đời không làm chi ra đóng góp được cho văn minh thiên hạ, bán sạch đất đai rừng biển tổ tiên rồi đi xin xỏ "Ô Đê A" viện trợ, đi ăn cắp, làm đĩ, đầy tớ tứ xứ. Nguyên nhân dân nước khổ bị một nhóm lưu manh lừa đảo, dùng chiêu trò ăn cướp để đoạt lấy chánh quyền, lấy họng súng đưa tất cả các đảng khác ra ngoài vòng pháp luật, tước đoạt quyền lập đảng chánh đáng của mọi thành phần xã hội.
Lời bàn luận:
Than ôi ! Bọn lưu manh cướp chánh quyền làm điều trái ngược với luật tạo hóa ban định, làm mất lòng trời, làm các thành phần dân chúng đều căm tức giận dữ. Một ngày gần đây, trời xanh kia chắc chắn sẽ ra trừng trị bọn chúng đích đáng. Dân chúng thuận lòng trời giành lại quyền lập đảng, nhà nước văn minh dân chủ đa đảng hình thành mới mở ra con đường tiến bộ, giải thoát kiếp đói nghèo.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét