Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Bổn phận đối với quốc gia.


1. Tránh những hành vi có hại cho nước nhà.
Người có lòng yêu nước hết sức tránh những hành vi có hại cho nước. Không bao giờ vì lợi riêng mà làm tổn hại đến quyền lợi của dân tộc như đầu cơ, tích trữ, buôn lậu... hoặc ham lợi mà phạm những tội phản quốc như tiếp tế cho địch, dò la tin tức cho địch, v.v...
Không bao giờ có những ngôn ngữ, cử chỉ, hành động phương hại đến thanh danh của quốc gia như khúm núm trước người ngoại quốc, đánh chửi nhau ngoài đường, không giữ vệ sinh chung nơi công cộng, v.v...
Người có lòng yêu nước tuyệt đối giữ bí mật trong cơ quan, không bao giờ chỉ trích thiếu xây dựng, hoặc có những ngôn ngữ lợi cho đối phương.
Thấy người khác có hành vi hại cho nước thì tìm cách giải thích, ngăn cản. Nếu họ cố tình làm những việc phản quyền lợi quốc gia thì không ngại tố cáo với nhà chức trách.
Những phường hại nước cầu vinh,
Là đồ cẩu trệ, ô danh muôn đời.
2. Duy trì thuần phong mỹ tục
Phong tục là những thói quen được truyền từ đời nọ sang đời kia, tạo thành nếp sống của dân tộc ta suốt mấy ngàn năm lịch sử.
Nước ta có rất nhiều mỹ tục như tục thờ cúng tổ tiên, tục mừng thọ, tục làng bắt vạ... Nhưng cũng có những hủ tục phản văn minh tiến hóa như tục ma chay, tục đốt vàng mã, tục tảo hôn... Ta phải biết phân biệt mỹ tục và hủ tục
Chính nhờ những thuần phong mỹ tục mà qua nhiều cuộc biến chuyển của lịch sử, nền đạo lý của Việt Nam vẫn không bị lay chuyển.


Ta có bổn phận triệt để bài trừ hủ tục, nhưng đồng thời cũng phải tích cực duy trì thuần phong mỹ tục, nhất là trong giai đoạn hiện tại mà việc khẩn trương nhất sau bao năm chiến tranh là phục hưng luân lý và tái tạo tinh thần.
Thuần phong mỹ tục của ta 
Phải duy trì lấy mới là Việt Nam
3. Thâu thập tinh hoa văn hóa nước ngoài.
Nước nào cũng có cái hay cái dở. Cái hay là tinh hoa, ta nên bắt chước. Cái dở là cặn bã, ta phải tránh xa.
Nước ta đã chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa và nền văn minh Âu Mỹ. Đứng trước hai ảnh hưởng Đông Tây, dân tộc ta đã biết lựa lọc những cái hay của người, biến chế cho thích hợp với hoàn cảnh xã hội Việt Nam.
Muốn cho việc thâu thập tinh hoa văn hóa nước ngoài đạt được nhiều hiệu quả, ta phải đặt kế hoạch cử người đi học những điều ta còn kém tại các nước văn minh, để về giúp ích cho quốc gia.
Đồng thời ta cũng cực lực đả phá những ảnh hưởng xấu xa của nước ngoài để giữ cho nền văn hóa nước nhà được lành mạnh.
(Tám môn yếu lược, môn Đức dục - VNCH)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét