Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Dự đoán Nhâm Thìn.


Có câu sấm trạng, nhiều người căn cứ vô đó để "dự đoán" cho năm Thìn này :
Long vỹ, Xà đầu khởi chiến tranh

Can qua xứ xứ khởi đao binh,

Mã đề, Dương cước anh hùng tận,

Thân, Dậu niên lai kiến thái bình

Cũng có thể, cuối năm Nhâm Thìn 2012, Israel cùng Mỹ mới ra tay ghiền nát Iran đạo Hồi thích nguyên tử. Thấy bạn thân bị đánh, hai ngài Nga Tàu tất nhảy vô cứu. Quân đội Nato tham chiến, thế là xứ xứ khởi binh đao đúng y lời ông trạng đoán.
Nếu China, Mỹ binh đao, e rằng nước Nam sẽ lại là bãi chiến trường cho một trận "đụng đầu lịch sử" mới, cơ hội "chủ nghĩa anh hùng cách mạng VN" rọi sáng thế giới lần nữa.
Vì rằng người Tàu vốn không thích nước Tàu là chiến tuyến, chỉ muốn làm hậu phương lớn trong chiến tranh, sẽ đẩy chiến tranh đi xứ khác.
Nước Nam tinh thần "quốc tế vô sản" cao lắm, thích mở loa "chủ nghĩa xã hội", khoái làm "anh hùng chống đế quốc", dĩ nhiên vì cùng phe đồng chí, đánh Mỹ giúp Tàu chế độ.


Rất mong điều dự đoán ấy sẽ không xảy ra.
Dự đoán này gần gụi hơn. Nhâm thủy gặp Thìn thổ. Thìn là thần, ý nghĩa rồng trong 12 con giáp. Lục thập hoa giáp lại ở Trường lưu thuỷ. Rồng gặp nước tha hồ mà lộn. Rồng lộn sẽ sinh bão tố lớn, chí ít cũng bão cấp 17, 18 thổi bay mọi thứ. Bão kèm lũ trôi hết mọi nhà, dân Nam lãnh đủ. Kinh nghiệm năm Rồng nào cũng vậy, nhất là Nhâm Thìn niên canh.
Cũng mong điều này bất hiện thực.


Dự đoán về chánh trị. Các nước độc tài sâu mọt, bọn thống trị mất dạy sẽ bị rồng nó cuốn vô mấy lổ cống hết, cho dân chúng quen kiếp cừu lừa biết sống cuộc đời tự do.
Điều này chắc ai cũng mong.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét