Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

Trùm chăn.


Trời lạnh nằm ngủ trên giường thời trùm chăn lại cho ấm. Nóng nực, họa kẻ điên mới trùm chăn, thế nên phải gọi trùm chăn theo mùa mới hợp.
Trí thức trùm chăn có lý họ. Ví dụ, thời nay vi trùng ngày một kháng thuốc trụ sinh, Thái y ngày ngày cặm cụi phòng thí nghiệm, cố tìm cho ra dòng nấm mốc meo chi đó, để diệt tuyệt cho hết mấy giống độc trùng gây họa.
Thái y có thời giờ đâu mà phản biện chánh trị cho nó ra dáng "trí thức nhân dân" ?
Làm việc nhọc mệt, ai cũng thích ngủ. Chưa kể mấy vị "chú tôi" thích trời mưa trùm chăn cho sướng.
" Cái cò lặn lội bờ ao
Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng ?
Chú tôi hay tửu hay tăm
Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa.
Ngày thì ước những ngày mưa
Đêm thì ước những đêm thừa trống canh."


Vạch rằng : lấy cụ thể công quả kiến tạo văn minh, làm được hơn nói lấy được, ấy thực tế ai cũng biết cả. Nhà toán học không lo ngồi giải phương trình tìm cho ra ẩn số, cứ chực chạy ra đường "giương cao ngọn cờ", thấy cũng khó coi.
Chuyện xứ BTT coi dùng di động là tội phạm chiến tranh, nhân dân cứ lo cày ruộng nhai cỏ đóng thuế nuôi nhà họ Kim, trí thức lo chế tạo bom nguyên tử bảo vệ tổ quốc XHCN, là cái chuyện của xứ ấy. Ngu cho chết.
Mưa xuân lạnh, trùm chăn ấp người đẹp, ai chẳng thích ?Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét