Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

Nhị nguyên.


Bên Mỹ nhiều đảng, có đảng Mỹ cộng, nhưng mỗi tranh cử Tổng Thống, thời thiên hạ lựa một trong hai đảng Dân chủ hay Cộng hòa mà thôi.
Nước Mỹ là tự do, mỗi người có cơ hội kiến tạo đời sống riêng tùy khả năng riêng. Ngu thời khổ, khôn thời sướng. Ngu và khôn kiểu Mỹ tất không phải theo kiểu Am nam ta.
Xứ Việt có câu, đũa một chiếc vệt sao tới nơi ? Ý nói đũa một chiếc sao gắp cho được ?
Đồng vợ đồng chồng tát bể Đông cũng cạn. Âm dương giao hòa sanh vạn vật, trai gái giao hòa sanh con cái. Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sanh tứ tượng, nẩy nở ra về sau.

Nhị nguyên, trai gái khác nhau bản thể, kết hợp lại mà hài hòa, nên tạo gia đình sinh con đẻ cái. Thăng tiến theo cái lẻ trời sinh sôi nẩy nở.
Nhất nguyên, dương với dương thuần túy : ấy là cái bọn đồng tính nam, gọi là Gay.
Nhất nguyên, âm với âm thuần túy : ấy là cái bọn đồng tính nữ, gọi là Lesbian.
Nhất nguyên lụn bại, bệnh hoạn. HIV virus nảy nở tràn lan...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét