Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Rồng hộ thân.


Nghe nói con rồng xuất xứ từ con trùn, giun đất.
Trùn chui rúc đời này kiếp nọ ăn đất sống nghiệp trùn. Lâu ngày, trùn buồn chán, bèn chui lên mặt đất, quằn quại dảy giụa, biến hóa thành " tiểu long".
Tiểu long bò tới bò lui, hò hét trùn là rồng, rồng là trùn mãi rồi cũng nhàm; bèn la thăng bay lên trời, phi long con rồng hiện đại.
Người được rồng vàng hộ thể, hổ báu che thân là bậc quý nhân phước báu lớn lắm. Vượt mọi kiếp nạn khỏe re, không phải động não, động tay chân chi hết.
Xưa Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, dưới trướng nguyên soái Chương Hàm có Vương Tiểng dùng bửu bối là cây Tảng thiên tiễn quá lợi hại. Khỏi cần ra trận dàn quân đánh đấm, ngồi trong trướng muốn giết ai đó, cứ bày Tảng thiên tiễn ra, chân đạp la đẩu, miệng niệm thần chú, kêu tên kêu tuổi, thời bửu bối ấy xoáy vòng bay đi tìm mà giết. Xong rồi quay về lại.
Trăm lần dụng nó, trăm lần thành công.
Tảng thiên tiễn xưa y như máy bay không người lái nay. Ngồi căn cứ chỉ huy Florida, sai máy bay ấy bay lui bay tới trên vùng trời Afganistan. Thấy mục tiêu khả nghi, phóng tên lửa diệt.


Vương Tiểng nhờ Tảng thiên tiễu, giết dần dà mọi loại danh tướng, thắng lợi rền vang, ấy lại đành thua kế Tôn Tẩn.
Tôn Tẩn vốn coi tướng giỏi, biết Lưu Bang, Trương Lương, Tiêu Hà, Chu Bột, Trần Bình là rồng cọp tương lai, bèn mời họ nằm ngủ chung, bao bọc mình lại.
Tảng thiên tiễn, Yểm thần bài xoay như chong chóng tìm Tôn Tẩn diệt cho chết, đành phải quay về. Lý do, Tôn Tẩn chết thời đám rồng cọp tương lai cũng chết. Làm trái mệnh trời đâu có được ?
Người chân mệnh đế vương, lúc hàn vi phụ bếp, rửa chén trên tàu bè, sống chui rúc hang lổ, có hai ba cái án tử hình vẫn không chết. Về sau lãnh tụ ngoại hạng, ướp xác lại để đời cho chúng lạy.
Cũng vậy, tên sát nhân Luyện giết người man rợ. Biết đâu hắn chân mệnh đế vương, có bầy rồng xanh vây quanh hộ thể, vài chục năm sau biến hóa tên tuổi, ví dụ Lê Luyện đổi ra Hồ Luyện, thiên hạ tung hô rầm rầm, cũng đâu phi lý ?


Chuyện đời chưa có tưởng rằng chuyện lạ, có rồi thấy nó vốn đương nhiên. Nhiều vị nhìn sự đời trái khoáy, bất như ý mình mà giận dữ. Họ biết đâu mọi việc do "trời" quyết cả.
Trùn hóa rồng, phi long tại thiên là vậy.
- Video nhạc xuân hay mừng xuân Nhâm Thìn 2012.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét