Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Cạn nguồn sống sót.


Sống vài chục năm dưới chế độ ngu si bịp bợm, con người ta dần dà cạn nguồn sống sót, đầu óc đổ ra u mê tăm tối, tố chất thể lực hao mòn yếu đuối mong manh.
Xưa nhà nước quân chủ vua chúa bày ra thi cử. Ba keo thi hương thi hội thi đình cốt tìm trong dân chúng sĩ tử người tài giúp vua đặng cai quản thịnh nước ích lợi nhà vua. Nay cũng bày đặt học hành thi cử tương tợ như cái hình thức xưa mà có mục đích khác.
Sự giáo dục nhồi sọ những điều khốn nạn để đầu độc thế hệ trẻ, bóp cổ bịt lối sáng suốt, lựa chọn bầy con vẹt trâu bò heo chó gọi là "lực lượng ưu tú dự bị". Quản trị nước không dùng tài ba trí tuệ mà lấy vây cánh đám vô sản thất học thực chất điều hành. Nhóm lợi ích trung thành có lý lịch đỏ quyền thế làm thành phần cốt cán từ trên xuống dưới. Bọn này tham lam, ngu dốt, ngạo mạn thì nhiều mà trí tuệ tài năng lại không có. Tài cán là các thứ tài ăn no uống say dơ bẩn, tài cán vơ vét, tài năng nịnh bợ luồn lót, ngụy trang dưới mấy tấm bằng giẻ rách mua bán tiền bạc, thế quyền.
Nước Nam ngày nay đã được thế giới thiên hạ sắp xếp vị thứ dạng trí tuệ lùn.


Giáo sư tiến sĩ quá nhiều mà bằng phát minh sáng chế trị giá không có lấy một tấm. Trường đại học mở ra không ngoài mục đích lùa đám đầu xanh mơ mộng vô nộp tiền, làm giàu cho bọn lưu manh đầu tư "giáo dục".
Có người nói hay lắm : 9.000 vị giáo sư kia là những cây cổ thụ giả danh để cho đám sinh viên ký sinh kiếm chác bằng cấp bịp tự huyễn. Đầu ra cao học, đại học u ơ chữ nghĩa, chuyêm môn chỉ biết phá hơn biết làm. Công nghệ điện tử "công nghiệp mới" gia công mấy bao bì ốc vít còn chưa làm được huống hồ chíp chiết.
Ngai vàng đế bá tiểu quốc, bọn thân tộc hậu duệ, bọn giỏi khôn nịnh bợ, bọn nhiều tiền lắm của chui sâu trèo cao lên ngôi cao, dần dà nền chánh trị hóa ra kỳ dị vô cùng.
Lời ăn tiếng nói phát biểu, chủ trương này chánh sách nọ, quan hệ quân dân, thù bạn quốc tế quái đản nghĩ không ra, thì vẫn lấy đó làm căn cơ định hướng "chiến lược". Lãnh đạo trí tuệ lùn làm đất nước lùn, dân chúng lùn. Lùn dần theo năm tháng nước sẽ hóa ra Chiêm Thành, Tây Tạng.


Thế vận hội London 2012, nước Nam tham dự đạt được số zero vẫn rộn rã tuyên truyền ngụy biện lấp liếm. Bọn Mỹ tư bản chủ nghĩa vẫn đứng đầu thế giới cao hơn, xa hơn, nhanh hơn, mạnh hơn chớ không hề lùn bại liệt.
Tóm lại, cái sự cạn nguồn sanh lực đất nước cũng vì kẻ dốt nát ngồi ngôi cao, không hiểu giá trị tri thức, lo sợ dân chúng sáng suốt sẽ hiểm nguy chế độ, mất đi lợi quyền ăn trên ngồi trốc. Ngu si hóa, vây cánh hóa hệ thống lãnh đạo, đầu độc phần hồn, thoái hóa phần xác, chỉ biết kiếm ăn dựa trên chữ bán, bán tài nguyên, bán đất đai, bán rừng vàng, bán biển bạc, bán người, bán nước. Bán để có tiền, vay nợ kiếm tiền, nhập giấy polyme in thêm tiền tấn. Có tiền rồi đi mua hàng hóa China, siêu nhập khẩu mỗi năm lên đến 20 tỷ đô la, đầu độc dân chúng.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét