Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Trâu chết trâu bị thương.


Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Thường trâu húc trâu, bò húc bò chớ ít khi trâu húc bò, bò húc trâu vì một lẽ trâu to bò nhỏ, bò đâu dám chiến đấu cùng trâu đòi húc. Tất nhiên, trâu bò ở đây là trâu bò gia súc, không phải thứ trâu rừng bò rừng dã man ngoại lệ.
Dĩ nhiên mấy con trâu to xác chúng nó húc nhau thì bọn ruồi muỗi bu bạ da trâu kiếm ăn dễ chết đụng chạm. Phận ruồi muỗi chết ai thèm để ý bọn côn trùng bé mọn chết như không.
Trâu húc nhau quyết liệt, có thể trâu thắng đuổi trâu thua chạy hay trâu bại chết còn trâu "thừa thắng xông lên" bị thương. Tùy theo mức đụng độ lỳ đòn.
Bầy trâu nuôi trong chuồng là cơ nghiệp nhà nông. Cày bừa đạp lúa kéo xe nhờ sức chúng nó cả. Trâu sây, trâu chảng, trâu chương, trâu cặn trâu còi, trâu điên trâu bạc. Trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Mấy trâu sống hòa bình an ổn cùng nhau kéo cày là nhờ bọn nhà nông phân bố vị thứ trâu con trâu bố, trâu anh trâu em, trâu đực trâu cái rõ ràng hợp lý tháng ngày ổn định chế độ chuồng trâu.


Trâu ruộng húc trâu vườn tự vì mấy con trâu đực bản năng thèm giữ ngôi vị thủ lĩnh, muốn so tài sức vóc mạnh yếu chiếm ghế đầu đàn. Trâu cày ghét trâu cột, trâu buột ghét trâu ăn. Trâu một chuồng húc nhau gọi trâu "đánh úp", trâu "đảo chánh", trâu "định bá đồ vương".
Trâu nhà đánh nhau nhiều khi do tác nhân ngoại lai kích thích húc nhau chết bỏ. Tọa sơn quan trâu húc, trâu chết trâu bị thương. Không tốn sức bắt được trâu sống lẫn trâu chết ấy diệu kế quan tướng nước Tàu.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét