Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Con rắn với con hổ.


Một hôm, con hổ đang đi kiếm ăn, gặp một con rắn hổ mang ở giữa đường.
Hổ tưởng nuốt tươi ngay được rắn, mới giơ chân chực vồ đạp lên mình rắn. Nhưng rắn nào có chịu, rắn nhẹ mình cuốn luôn vào chân hổ, rồi thò mồm cắn hổ.
Hổ sợ cuống cuồng, nhảy mãi lên mới gỡ được rắn, rồi cắm đầu chạy một mạch.
Thế là hổ thua rắn.
Bởi truyện này người ta mới làm câu hát giễu hổ rằng :
" Miệng hùm, gan sứa ai ôi !
Mình tuy rằng lớn, sợ người cỏn con.
Nghĩ ra mới biết rằng khôn,
Con rắn nho nhỏ mà gan hơn hùm."

( Truyện cổ nước Nam )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét