Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

"Vĩ đại" lâm nguy.


Mưu kế dùng nước Nam đánh Mỹ, đánh cho chết hết người Việt, cho Mỹ sa lầy yếu sức, cho VN tan nát phụ thuộc nước Tàu là cái chiêu bành trướng độc địa.
Cung cấp vũ khí, dùng lý thuyết CS chia rẻ dân tộc VN, kích động hận thù, lấy Việt đánh Việt là mặt ẩn dấu đằng sau cái gọi là "ủng hộ chống Mỹ cứu nước" của mấy bạn Tàu đỏ. "Chiến thắng vĩ đại" thực tế ra để đem về một nước Việt đầy hận thù, nòi giống VN giết nhau tự chết, đất nước bom rơi đồng hoang máu đổ.
Trùm đỏ Mao nói " “700 triệu người dân Trung Quốc là sự hậu thuẫn kiên cường của Việt Nam, lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc là hậu phương tin cậy của Việt Nam”, ấy là sự công nhận Tàu tác nhân đồng thủ phạm gây ra cuộc tương tàn nội chiến, hậu thuẫn cho không vũ khí giết người.


Quân đội Bắc Việt lấy của Tàu chùa, nhờ đó chiến thắng miền Nam, rồi ra hoang tưởng đội quân ta "bách chiến bách thắng, anh hùng thiên hạ vô địch". Đám ăn mày mụ mị quá khứ tự huyễn mình cao vòi vọi, còn nhồi sọ đến cả thế hệ sau bằng sử ký đói rách vĩ đại.
Hồi sau thì rõ rệt ra hết cả. Trong "thời đại HCM, thời đại vẻ vang nhất lịch sử dân tộc", đám người tự xưng "đệ nhất vũ trụ" đang phải tự mình đối mặt sự Tàu ra tay đánh cướp. Di họa chiến tranh, dân nghèo nước khổ, không còn ai "tặng" vũ khí chùa giữ nước, lâm thế lấy chi cự nỗi giặc Tàu dồi dào súng đạn cao cấp. Trước nguy cơ mất hết biển đảo chủ quyền, đám "đệ nhất vũ trụ" bèn xuất chiêu "lòn đái giặc", làm cái điều nịnh bợ "giữ nước".
Ấy thế, nhiều kẻ u mê vẫn thích nổ váng cả trời về "miếng đánh anh hùng" tội nghiệp.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét