Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Chiêu bài trị Việt.


"Dĩ Việt chế Việt" là cái mưu kế đắc dụng ngoại bang đem ra để người Việt thù hận gay go, đồng bào nồi da xáo thịt, gà nhà bôi mặt đá nhau suy tàn kiệt quệ.
Người Pháp xâm lấn An Nam, nuôi dưỡng một đám tay sai Lê Hoan, Hoàng Cao Khải, Nguyễn Thân chỉ huy quân bản địa truy lùng chém giết chặt đầu những chí sĩ yêu nước dựng cờ khởi nghĩa.
Người Tàu bước đường bành trướng Nam phương cũng gầy dựng đám tay chân "đồng chí" nô bộc phục vụ. Tàu cung cấp phương tiện chiến tranh, bày mưu kế "chụp mũ", xui dục người Việt dội lửa đạn vô đầu người Việt "giải phóng giống nòi".
Mấy chiêu "cơ sở" dùng người Việt trị người Việt, cận hiện đại sử cho thấy như sau :
- Thủ tiêu, ám sát : cho mấy anh "Việt yêu nước" bí mật tiếp cận bọn "đối tượng Việt gian", bắt đi thủ tiêu mất xác.
- Tòa án nhân dân : bắt trói bọn "phản động", tập hợp dân chúng, đưa lũ cò mồi tố khổ. Đám đông gào thét "giết, giết Việt gian", kết thúc bằng "cáo trạng" nạn nhân thê thảm.


- Đấu tố xóm phường : biến tượng của hình thức "tòa án nhân dân". Họp "khu dân cư", bắt "đối tượng" ra cho đám "hồng vệ binh cách mệnh" kết tội. Bọn này sẽ "yêu cầu trừng trị thẳng tay phản động nêu gương bá tánh ". Truyền thông một chiều sỉ nhục "đối tượng", bất đồng chánh kiến hóa ra tên tội đồ phản dân hại nước, bố cáo rộng rãi đại chúng biết. Kết thúc "đối tượng "được an tâm lột lịch "cải tạo tư tưởng".
Mưu kế dùng đám tay sai chia rẻ người nước Nam : bắt một người gây uất ức trăm người, trăm người uất ức gây hận thù nghìn người, nghìn người hận thù khiến vạn người chia rẻ. Bó đũa tách rời bẻ lần từng chiếc gãy tan tành nòi giống kết đoàn sức mạnh.
Nay người Tàu lại xuất chiêu sáng kiến khá ư độc. Dùng người Việt trị người Việt kết hợp cướp đất Việt xây nhà tù giam người Việt, nội công ngoại kích vừa làm dân chúng lục đục chia rẽ, vừa mọi người thờ ơ sợ hãi, cố quyết làm thế nước Nam thêm yếu thêm hèn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét