Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Nghề làm vua sướng.


Làm quan làm dân, làm vua làm giặc, trong mấy cái làm, làm vua sướng nhất. Biết vậy nên chi trong thâm tâm mỗi người ta, ai lại không mộng mị nghề làm vua ?
Ấy mà cái ghế vua ngồi tự nó thích ai nó mới lôi kéo người có mạng vua cho mà ngồi. Dù ai mơ ai mộng cũng chỉ có một vài người làm vua mà thôi. Thiên hạ còn lại lao tâm lao lực khổ cực mới kiếm chác đủ miếng cơm manh áo mà sống.
Có số làm vua, lên ngôi rồi vua bèn tụ tập bọn tay chân lại cho chúng nó làm quan. Tể tướng, Thượng thơ, Tả hữu bộc xạ, Đại phu, Tổng đốc... Nhờ bọn quan, vua cai trị đám dân đen, bắt tụi chúng làm ruộng làm nghề, hoặc mua hoặc bán kiếm tiền đóng thuế "lợi tức" cho vua hưởng vinh hoa phú quý châu báu bạc vàng.
Việc tiếp theo của nghề làm vua là chọn vợ trẻ đẹp trắng trẻo. Vợ vua phải vô cùng nhiều, số lượng đi kèm chất lượng. Hoàng hậu, Quý phi, Nương nương, Cung tần mỹ nữ. Trong nhân gian, con gái nhà ai đẹp quốc sắc thiên hương thời bọn quan có trách nhiệm "đưa vô nội" cho vua ngài "ngự". Mỹ nữ quốc gia phải luôn luôn thuộc về nhà vua.


Nhà vua "ngự" rồi, giai nhân tốt số sẽ hạ sanh "Thái tử" hoặc "Công chúa". Tùy số má mà thừa kế ngai vàng hay gia nhập cộng đồng "Hoàng thân quốc thích".
Việc còn lại nghề làm vua là hưởng thụ cái đời vua sướng. Vua ăn, vua chơi, vua nghỉ ngơi, vua săn bắn, vua du lịch vi hành, vua thưởng thức đủ thứ trò vui ồn ào thác loạn hay âm thầm dữ dội.
Ngai vàng vua tọa thành thực mà nói, nó cũng công khai chỉ chọn cách ngồi chớ không dú diếm bao giờ. Cái đích hướng sự sướng nghề làm vua luôn rộng mở cho thiên hạ thấy rõ.
- Đường sanh đẻ : tu đa kiếp phước báu trời chọn cho làm vua. Đầu thai vua con rồi được vua cha thừa kế ngôi báu.
- Đường bạo loạn lật đổ : kẻ muốn làm vua phải trì chí mưu kế khéo léo, kích thích đồng loại. Hoặc dựng cờ khởi nghĩa, hoặc binh biến đảo chánh. Được làm vua, thua làm giặc.
- Đường phỉnh phờ dân chúng : khéo léo tổ chức, dụ dỗ dân chúng thượng tôn mình "Minh chủ". Cơ hội tới, biết chớp lấy để ngồi lên ngai vàng...
Lời kết luận : làm vua thỏa chí ăn chơi mênh mông tột bực. Chơi toàn diện, chơi sâu thẳm, chơi mọi cái điều chơi nếu tỏ ra thích thú. Vua có quyền nói bậy nói bạ thiên hạ vẫn vỗ tay tung hô vua ào ào. Vinh hoa phú quý vua di truyền lại cho con cái vua tiếp tục làm vua. Thế nên làm vua rồi vua dại chi thay đổi cho bọn "thèm làm vua" chúng nó giật ngôi vua của mình ? Thiên tuế, thiên thiên tuế. Vạn tuế vạn vạn tuế. Hai cái điều vua nào cũng muốn trường tồn sướng vĩnh viễn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét