Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Tri ân quân ăn cướp.


" Nghe đồn quan tướng có danh
Cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai
Vua khen rằng ấy mới tài
Ban cho cái khố với hai đồng tiền
Đánh giặc thì chạy trước tiên
Xông vào trận tiền cởi khố giặc ra
Giặc sợ giặc chạy về nhà.
Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân !
"
Tướng cầm quân giữ nước nhận ra thế lực ốm đói quá, chống lại giặc thời như lấy trứng chọi đá, cự không lại dễ mất sạch hết. Ngài vắt tay lên trán "suy nghĩ", bèn hội đám tham mưu chiến lược quyết kế "lòn đái giặc".
Ngày trước Việt vương Câu Tiển nếm cứt Phù Sai vua nước Ngô. Hàn Tín luồn trôn tên bán thịt đời nhà Hán. Những bài học để lại, tướng tá nào đưa sang cho Tàu đào tạo đều biết rõ rệt cả.
Tuy nhiên lưu ý xưa khác nay khác. Xưa người ta khinh bỉ mấy bọn đê tiện rút cổ, không thèm giết nhớp tay mà tha cho chúng nó lũ tiểu nhân, nên Câu Tiển mới cơ hội sống phục thù, Hàn Tín còn cơ nung nấu tim gan phổi phèo rửa hận.
Nay, lớp hèn hạ xuất chiêu hèn hạ, quân ăn cướp dù khinh thậm tệ sự hèn hạ bọn "lòn đái giặc", vẫn sẽ ra tay diệt trừ như diệt hủi, vừa khinh vừa ghét, vừa giết sạch cướp sạch.


Người chỉ huy quân đội nước nào cũng biết đặt ba chữ "Tổ quốc - Danh dự -Trách nhiệm" lên trên hết. Họ biết để người tôn trọng mình thời mình phải trọng mình trước đã, đeo hàm cấp tướng phải tự trọng mới không nhục nhã với dân. Phản ứng tướng tá ở Nga, Nhật Bổn, Philippin sẵn sàng lệnh nổ súng vô đầu bọn ăn cướp là vì vậy.
Bọn Tàu trước đây đưa cho súng đạn miễn phí, đất nước thành ra tan hoang thù hận, lũ tay sai kích động Bắc giết Nam, coi đồng bào mình là "kẻ thù giai cấp". Vì quân Tàu thâm độc nên đất nước này mới nghèo nàn đói khổ, di họa nghìn năm chưa dễ vượt thoát. Bọn chúng mới đây tiền xe hậu pháo cướp giết đốt phá tan nát vùng biên giới, dùng tàu bè đánh cướp biển đảo. Lãnh thổ lãnh hải tổ quốc ta hao mòn bọn giặc Tàu tham lam gặm nhấm cướp bóc từng ngày.
Từ cái thủa Âu Lạc vua Hùng cho tới tận nay, hàng triệu người Việt đã hy sinh bởi mũi tên hòn đạn quân giặc vì một lẽ chết để giữ nước giữ nhà còn lại cho con cái.
Nay, cái sự "khổ nhục kế" hèn hạ bọn người "làm tướng" kia tri ân quân ăn cướp, lầm tưởng khiến quân cướp tham lam dung tha cho, quả nhiên sai lầm quá. Dân nước Nam ai còn chút hiểu biết liêm sĩ thấy mà xót xa uất hận. Dưới suối vàng kia, quý vị liệt tổ liệt tông anh hùng, hàng triệu anh linh liệt sĩ thế hệ chết vì bọn giặc Tàu không thể không giận dữ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét