Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Bái giặc vi huynh sự dại.


Hàng xóm cận lân kẻ ăn cướp thật không dễ chịu chút nào. Nhất là cướp ấy quân đông người lắm võ khí nhiều, đắc chí cơ hội đánh nước yếu, chiếm nước ngu, lấy nước dại dột.
Nước Nam bị xâm lược, làm nô lệ cho người Tàu cả nghìn năm lịch sử. Phải nhờ cơ hội chúng chia năm xẻ bảy mới vùng thoát ra được, làm nên kỳ diệu độc lập.
Sử ký VN là sử ký giữ nước. Đời này đời khác, người Việt liên miên chống đỡ quân Tàu kéo sang như kiến càng kiến cạnh. Đánh giặc Tàu gian nan, nhiều lúc tưởng cả nước xuống hố nô lệ lại Tàu, ấy may thay sống còn ngày hôm nay.
Chế độ nhà Hồ thay Trần cai trị. Đất nước chia rẻ trào mới trào cũ, cơ hội cho nhà Minh sang, áp đặt Bắc thuộc đệ nhị, An Nam sáp nhập lại quận huyện của Tàu. Nhờ có hai ông Lê Lợi, Nguyễn Trãi khởi nghĩa chống giặc, kháng chiến mười năm giành độc lập.
Nhà Mạc thế nhà Lê, quân Tàu lại kéo sang đánh. Mạc triều ô nhục truyện, sự mới giữ nước bằng cách vua tôi tự trói tay, mặc quần tang áo chế, chở theo mấy cổ quan tài ngược lên quan ải lạy lục tướng Tàu. Cắt đất đai, lấy mỏ quặng dâng thiên triều để xin hai chữ bình an, "ổn định hòa bình", "dân chúng khỏi khổ".
Kế sách Mạc xưa hèn nhục tự vì vua Mạt hiểu rõ lòng dân đã tan hoang rệu rã, nước yếu dân hèn, lấy chi đủ sức lực mà chống đỡ quân Tàu đây ?
Hồi sau, Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà, nhờ quân Tàu "diệt Ngụy cứu nước". Hồn thiêng sông núi Lạc Hồng chưa dứt mới sanh ra vị anh hùng trẻ tuổi Nguyễn Huệ, áo vải cờ đào đánh Đông dẹp Bắc, cứu lấy nước non.
Hết thời quân chủ, đất nước lọt vô tay các "đồng chí". Chính sách dựa nhà Tàu "anh em" lấy cơm gạo súng ống đuổi Tây đánh Mỹ diệt ngụy bà con, quý vị "đồng chí" mắc bẩy bọn Mao, Chu đưa vô thế "chống Mỹ cứu nước", đem tổ quốc mình làm chiến trường thí thân bom rơi đạn nổ. Tàu mưu kế độc đánh Mỹ đến người VN cuối cùng, đám "đồng chí" vẫn say sưa ngu si hoang tưởng "giải phóng nhân dân", "đưa VN tiến lên thế giới đại đồng !"
Đau đớn thay những bộ não quốc phá gia vong ! Lấy cái ngu ngốc chủ nghĩa kích động đầu độc con em dại dột. Bái giặc làm anh, tự nguyện dùng máu đồng bào mình xây cái "tiền đồn chống đế quốc", đem lợi ích cốt lõi về cho đế quốc China.Thân con dê muốn làm bạn cọp đói, cái ngày phải làm miếng mồi ngon cho bạn sắp đến. Sự sống còn đất nước, lợi quyền dân tộc, xưa nếu biết đặt lên trên thì cái điều hiểu biết ai là bạn, ai là thù vốn dễ hiểu lắm. Nhầm lẫn bạn thù tai hại trước kia thời sau năm 1979, 1988 đã rõ rệt hậu họa, ấy ngu độ đến đâu cũng "lờ mờ" hiểu ra. Sự đã rồi, sửa sai sai sửa. Đem thân làm đàn em, làm tay sai đắc lực bọn Nga Tàu, tự cô lập mình nay đã biết làm bạn với tất cả các nước.
Tuy nhiên hậu họa chọn lầm bạn di căn, sửa sai không đủ độ đúng, bạn bia bạn rượu nay nhiều rồi khi ngộ biến, ai là bạn giúp "ta" đây ? Đổ xương đổ máu cứu "người bạn" thoát chết diệt chủng, đói rã họng vẫn nhịn ăn giúp bạn. Những tưởng bạn vàng hóa ra bạn phản.
Lời bàn luận rằng, ví như có nhà nọ độc ác thân nhân, yếu hèn xã hội mà bị bá tánh chẳng ai ưa. Sự chọn bạn bè chủ nhà a dua cùng vài đứa ngu si thất học du côn hung hiểm mà thôi. Đến khi nhà ấy kiệt quệ nghèo khổ, hàng xóm lưu manh ỷ mạnh vào tận nhà đánh cướp. Tức tối quá không biết làm chi được, nịnh bợ "4 tốt 16 chữ vàng khách quan biện chứng" không xong, gia chủ bèn về gây gổ, đánh đập vợ con "thế lực thù địch" ầm ỷ. Quả nhiên nhà ấy tất quá thể đồ tồi.
Cái sự xưa nay, đất nước mạnh mẽ, có nội lực giữ thân ấy nhờ sự đoàn kết sáng suốt xã hội. Tự tin vào sức mạnh đồng bào cả nước. Cải cách dân chủ rộng rãi, thay đổi phương cách quản trị xã hội hợp thời, tôn trọng chánh kiến người dân, đề cao đặt để lòng yêu nước lên trên hết. Quân đội lấy mục đích chống giặc ngoài xâm lăng biển đảo, bảo vệ dân bảo vệ chủ quyền hành động thiết thực, thay đi việc chống " người Việt diễn biến hòa bình" thời quân dân mới cá nước huynh đệ chi binh. Khi cả nước Nam đồng lòng đồng sức sẵn sàng hy sinh bảo vệ tổ quốc, ấy mới chính là thứ võ khí trường kỳ giữ nước làm quân Tàu khiếp sợ.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét