Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Áo trắng qua sông.


Chuyện rằng Xích Bích đại chiến, quân đội Tào Tháo thua chạy lên phương Bắc. Kinh châu bên bờ Trường Giang lọt vô tay Lưu Bị nhờ mưu kế Khổng Minh Gia Cát thần sầu, phổng tay trên tôi chúa Đông Ngô.
Tôn Quyền mang tiếng thắng trận, sự thật hao binh tổn tướng chớ không kiếm chác xơ múi gì được bèn lấy làm căm tức. Liên minh Tôn, Lưu hợp phe chống Tào, nhưng Ngô vẫn chằm hăm kháng thư đòi đi đòi lại đất Kinh châu, gọi đất ấy chủ quyền lợi ích cốt lõi.
Bấy giờ Chu Du đô đốc đã tức tối hộc máu chết, Lỗ Túc không còn, binh quyền Giang Đông thuộc về tay tướng Lữ Mông. Mông may mắn có Bá Ngôn Lục Tốn là người tài ba đem thân làm đệ tử giúp hắn bày mưu tính kế.
Ngô chúa giao nhiệm vụ Lữ Mông chiếm lấy Kinh châu, làm bàn đạp chiến lược đánh Tây dẹp Bắc nhằm thu phục Trung Nguyên, mưu đồ đế quốc.
Kinh châu trong tay Thục Hán, Lưu Bị giao giữ cho "người em kết nghĩa" Quan Vân Trường, một tay hữu dũng vô mưu, kiêu căng ngạo mạn kể khôn xiếc.
Quan Vũ một mặt vừa giữ thành Kinh châu, vừa kéo quân đi đánh Phàn Thành của nhà Tào. Vũ chia hai lực lượng, lập Phong Hỏa Đài để cảnh giác quân Ngô, dặn dò lính canh hễ thấy tàu bè quân Ngô kéo đến, phải tức tốc đốt lửa báo tin cho Vũ kéo binh về chống cự giữ thành.


Bấy giờ, tham mưu trưởng quân đội Đông Ngô đã sẵn sàng diệu kế cho một trận đánh úp.
Một mặt, Lữ Mông giương cao ngọn cờ hữu nghị Tôn, Lưu "liên minh chiến lược", "4 tốt 16 chữ vàng đồng chí" hai nhà Ngô Thục đoàn kết chống đối Ngụy Tào. Mặt khác, chiến thuyền Đông Ngô, tàu đổ bộ, thuỷ binh lục chiến, tập kết ém quân dày đặc bờ Nam, sẵn sàng đợi lệnh.
Để bọn quan binh giữ Kinh châu không phòng bị, Lữ Mông giả cách đau ốm mệt mỏi, xin từ chức, trao binh quyền lại cho Lục Tốn, vị tướng tài ba ẩn thân vỏ bọc vô danh xã hội, nhút nhát hèn kém. Nhậm chức rồi Lục Bá Ngôn vội vả gửi đến Quan Vũ một bức thư lời lẽ sợ sệt khiêm nhường, tâng bốc Quan Vũ lên hết sức. Hành động ấy khiến Quan Vũ vui mừng lắm, cho Tốn là kẻ vô dụng bất tài, không đáng quan tâm. Vũ chủ quan lơ là, kéo hết quân lính Kinh châu lên tiếp viện trận đánh Phàn thành.
Quân trinh sát Ngô giả dạng ngư dân đi đánh cá trên sông Trường giang. Bọn này lân la dò xét, cập bến Kinh châu, tặng quà "hữu nghị" làm quen thân mật lính Thục Hán giữ thành.
Nửa đêm về sáng, sông Trường giang sương phủ mịt mờ. Đúng giờ G đã điểm, thủy quân Đông Ngô mặt áo trắng, ẩn lẫn sương mù, dàn quân tiến sang tập kích.


Lính trinh sát "ngư dân áo trắng" lên bờ, đến các Phong Hỏa đài bắt bọn lính canh giết sạch. Ám hiệu đoàn quân ào ào cập bến, đổ bộ dễ dàng chiếm hết Kinh châu. Lữ Mông đại thắng rồi liền sai kẻ báo tin để quân Tào lẫn quân Thục mặt trận Phàn thành biết. Quân Thục nghe tin Kinh châu thất thủ, kinh hoàng quá tự nhiên vỡ trận.
Mưu kế "áo trắng qua sông" đơn giản lại quá mỹ mãn. Quan Vũ binh yếu thế cô vội vã kéo quân về. Kẻ làm tướng kiêu căng ngạo mạn lưỡng đầu thọ địch thua to, bị Lữ Mông bắt chém đầu.
Lời bàn luận.
Hiện nay tàu thuyền "ngư dân" China đang ào ào tiến về biển Đông. Căn cứ Tam Á ở Hải Nam, quần đảo Hoàng Sa chiếm của VN, tàu sân bay Shilang, các bãi đá ngầm đoạt lấy xây chỗ đứng chân tại "Nam Sa chư đảo"; đó là các cứ điểm đang khống chế biển Đông VN. Đội tàu cá China vượt bể, nghêng ngang thám sát, thăm dò, tìm hiểu cho thạo thông luồn lạch. Tàu ngầm lặn sâu dò dẫm đáy biển mênh mông.
Rõ ràng quân Tàu đã đang sẵn sàng hết cả cho một trận tập kích đổ bộ chiếm đảo.
Đọc chuyện Lữ Mông áo trắng qua sông ngày xưa, nghĩ lo lắng sự giáp binh quá hải sắp tới của bọn Tàu xâm lược.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét