Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Phao phản tỉnh.


Quân dân nước Tàu CS đang gầm rú kêu gào "lấy lại Nam Sa chư đảo", "dạy cho VN một bài học "thân phận", rồi thúc hối chính quyền mau mau dùng võ lực, "tiên hạ thủ vi cường" đánh chiếm hết, làm chủ bể Đông.
Tuyên truyền China ăn cướp la làng, bày trò ngụy chứng dối trá, kích động người Tàu căm tức "bọn VN" dài ngày. Có cuộc thăm dò dư luận thời gần hết 100% đồng ý dùng võ lực "lấy hết Tây, Nam, Trung Sa, thu hồi Nam Hải".
Khỏi phải nói lại Tàu khôn ngoan mưu kế. Cùng với ồ ạt rộn ràng truyền thông "bọn VN xâm lược", chúng thâm sâu "chừa cặn", vứt ra cái phao cứu sinh "phản tỉnh", phỉnh phờ mấy cái đầu ngu si "4 tốt" nước Nam, cho bọn này có chỗ dựa "minh chứng hữu nghị" nhằm lấy đó hạ nhiệt người Việt yêu nước sôi máu chống Tàu xâm lược.


Tàu lệnh cho tay chân, "một số học giả China", viết ít bài ra vẻ "khuyên lơn Trung Quốc chánh phủ ta", "phê phán đường lưỡi bò", rồi tung lên mạng, mở lối cho đám Việt gian "tình thân 16 chữ vàng". Như người chết đuối vớ được phao, lập tức bọn "não trạng" chớp lấy, ma mị dân Nam nhẹ dạ cả tin, hạ bớt hỏa chống Tàu.
Bọn "nhơn sĩ Tàu phản tỉnh" lập tức kiếm chác được không ít cảm tình. Dân Nam chỉ theo cảm tính ai ủng hộ kẻ ấy là bạn, chớ không biết chúng nó mưu sâu "hạ thủ lưu tình", cắm thêm chốt mê muội, giải nhiệt đi lòng thù hận "Sát Thát" đang dâng cao.
Cái âm mưu đấm toàn diện, xoa nhè nhẹ của quân Tàu, buồn thay, cũng bịp được mấy kẻ yếu hèn ngu si não trạng còn nhẹ dạ "trông chờ vô mấy bạn tốt Tàu !"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét