Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

Nguy cơ Ba Tư chiến.


Thế gian an ổn vài năm, chu kỳ lại sắp tới hồi loạn lạc. Sự âm thầm chuẩn bị giải tỏa căng thẳng dài ngày hồi kết sẽ khởi phát Ba Tư chiến bùng nổ lớn.
Người Ba Tư Hồi hột hung hăng đòi tiêu diệt nhà nước Israel. Họ âm mưu chế tạo bom nguyên tử cho dễ gọn gàng giết sạch dân Do Thái. Sau lưng Ba Tư rậm râu là Nga putin, China cộng sản với những nước phản động hậu thuẫn hò reo chống lưng ủng hộ.
"Phát triển hạt nhân hòa bình", Ba Tư dùng thủ đoạn "vừa đánh vừa đàm" câu giờ hối hả quyết chế tạo ra cái thứ bom giết người hàng loạt.
Nguy cơ người Ba Tư sở hữu nguyên tử sát nhân, sự có rồi đem cho nổ quyết giết hết, làm thật chớ chẳng phải là chơi đâu.
Người Israel nổi tiếng thông minh quyết đoán. Họ từng nếm mùi diệt chủng Hitler, thành ra không hề và không bao giờ ảo tưởng hòa bình này nọ. Với đòn đánh phủ đầu họ sẽ giải quyết mọi sự trước khi quá muộn. Trước sau gì cũng đánh, đánh trước hơn đánh muộn màng, Israel tiên hạ thủ vi cường tất được lợi thế.
Dĩ nhiên đòn đánh của Israel sẽ khiến Nga, Tàu cùng bọn râu ria Chavez, Phidel, Kim Ul xúm vô cứu giúp. Mỹ , Anh, Pháp, Nhật, Úc và thế giới loài người tiến bộ phải động thủ cứu lấy dân tộc Israel nhỏ bé anh hùng.
Đệ tam thế chiến vì thế bùng nổ. Địa cầu hạt nhân sử dụng không hạn chế. Người ta sẽ chết hết vì nhiễm xạ, vì bom đạn, vì đói khát. Nền văn minh nhân loại coi như diệt tuyệt.
Nên chi cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy còn sống trong hòa bình là thế đó.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét