Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Đường quan ô lại.


Quế Dương tiên sinh xứ Đài Loan viết truyện ngắn về Đường ô lại quan ăn cướp. Đọc nhớ đại để như sau :
Tri huyện đại nhân họ Đường nghe nói nhà Diệp viên ngoại có cái chậu tắm kì diệu, vào đó tắm rửa thời sẽ cảm giác như được mỹ nhân vuốt ve rất khoái lạc, bèn đến thăm đòi xem. Quả nhiên, ông này có chậu kỳ diệu ấy thật.
Trên đường về phủ, quan Đường ta có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Sư gia đi theo biết ý chủ nhân, bèn ghé tai như vầy như vầy khiến y rạng rỡ hẳn lên.
Sáng hôm sau, trên công đường bỗng có người đánh trống kêu oan rầm rĩ. Đường đại nhân bèn cho triệu vào hỏi. Té ra là gã du thủ du thực Ngưu Nhị đến tố cáo Diệp viên ngoại cậy giàu chiếm đoạt chậu tắm gia truyền kỳ diệu của gia đình hắn.


Đường ô lại lập tức lệnh công sai đến bắt họ Diệp. Diệp viên ngoại hoảng hốt kêu oan, lại tố cáo Ngưu Nhị là tên ăn cướp không nên tin.
" Đường tri huyện đập bàn quát :
- Điêu dân to gan ! Người ta tố cáo ngươi chiếm đoạt tài sản, chứng cớ rành rành còn dám chối ư ? Người đâu, mau dùng hình khảo !
Lúc đầu, viên ngoại thà chết không nhận tội. Sau bị đánh đau quá thể chịu đựng, ông đành phải cúi đầu nhận bừa hết.
Đường ô lại đắc ý nói :
- Vậy mới phải. Nếu sớm biết nhận tội thì đâu phải chịu kìm kẹp roi gậy ?
Liền phán quyết ba năm tù giam, buộc họ Diệp trả chậu tắm cho Ngưu Nhị.
Hôm sau, Ngưu Nhị khiêng cái bồn tắm đến huyện đường và nói :
- Đại nhân đòi lại công bằng cho tiểu dân. Tiểu dân xin tặng lại bồn tắm này, gọi là chút lòng báo đáp.
Đường tri huyện giả vờ từ chối, sau nhận rồi thưởng cho Ngưu Nhị mấy lạng bạc.
Chiếm được cái chậu tắm, Đường quan huyện lấy làm sung sướng. Sư gia ghé tai lại thì thầm thêm.
Sau đó không lâu, Diệp viên ngoại bỗng nhiên phát bệnh chết trong tù ! "

Lời bàn luận : 
Đường ô lại đường lối quan ăn cướp. Xưa nay, bọn làm quan học lấy rồi đem xử dụng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét