Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Xưng rồi xóa.

Cái đời người ai lại không một lần mắc tội. Tội thì có tội lớn, tội nhỏ, tội sơ sơ. Kẻ nghịch ngạo chối bay chối biến, người đường hoàng chút gọi tội luôn băn khoăn mất ngủ thở dài.
Công giáo thờ ngài Jesus có lễ xưng tội. Chủ Nhật đi nhà thờ, trong buồng kín đáo hoặc chỗ tùy nghi thích hợp, con chiên mắc tội bèn kể lễ xưng cho cha đạo nghe. Rủ rỉ rù rì tự thú, bậc chăn chiên nghe hết mọi nhẽ rồi khuyên nhủ tha xóa kẻ ăn năn. Kẻ tội nhờ đó giải tội phần hồn, lương tâm lấy lại thanh thản. Thành ra sống qua bảy ngày, có tội xưng tội, xóa tội hết tội.
Bọn đảng viên CS bắt chước người Công giáo đẻ ra cái kiểu phê và tự phê. Phê không phải phê độ, phê sướng, phê khoái lạc. Tự phê không phải tự thủ cái sướng. Phê là phê bình, tự phê là tự phê bình, đảng viên tự kể lễ tội ác mình gây ra : cậy thế ăn cắp, ăn cướp, hiếp dâm, hối lộ, đánh bạc, tham nhũng, giết người cướp của, bán nước buôn dân, làm tay sai Tàu cộng... cho đám đồng chí chúng nó nghe. Kể lể rồi xin rút kinh nghiệm sửa, hứa không tái phạm, xóa được sạch trơn tội lỗi.
Người dân thấy quá nể phục đảng viên ta trong sạch, "dũng cảm nhận khuyết điểm".


Thú tội mà được hết tội gọi là số tốt. Xưng không xóa được tội lại thêm tội, ấy là các vị bị CS bắt ra đấu tố. Xấu số phải kể tội bản thân, bọn "quần chúng nhân dân" tố tiếp tội, đảng chốt thêm tội nữa. Sau đó, hoặc bị bắn công khai, hoặc đem thủ tiêu lén lút, hoặc ở tù mọt gông.
Có chuyện xưng tội như sau :
" Có 4 cô gái đi xưng tội, khi gặp cha đạo cô thứ nhất nói :
- Thưa cha, con đã chót sờ vào cái đấy của đàn ông.
Cha nói :
- Con hãy cho tay vào bát nước này để rửa sạch tội lỗi !
Đến lượt cô thứ 2 :
- Thưa cha con đã chót nhìn thấy cái đấy của đàn ông.
Cha nói :
- Con hãy cho mắt vào bát nước này để rửa sạch tội lỗi !
Khi cô thứ 3 đang định bước lên thì cô thứ 4 vội vàng chen ngay lên trước:
- Thưa cha, thưa cha. Cho con xưng tội trước vì con không muốn uống bát nước đó sau khi nó xưng tội trước con.
Cha : ... ?
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét