Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Hình xưa tướng Giáp.


Một số ảnh tướng Giáp chớp xa xưa đen trắng. Quả nhiên ông là người "quân tử thận kỳ ư độc giả", chỉn chu áo quần giày da nghiêm túc, đi đứng ngồi đều giữ tác phong người học vấn. Chợt nghĩ hiện đang thời của nhiều u muội cuồng tín, của sử kiếm cơm "giáo sư tiến sĩ", của những cơ hội mưu kế mưu đồ chánh trị. Thành ra, đánh giá tướng Giáp cách chánh xác, có lẽ phải đợi ít nhất một thế kỷ nữa họa may chăng chớ.
May mắn đã xuất hiện nhiều ý kiến đa chiều đang xoay quanh ông một cách "khó chịu". Bởi vì sử ký là khoa học chớ không phải thần học. Khoa học thì phải truy xét cặn kẻ cội nguồn đa hướng, vặn vẹo mọi nhẻ giải thích chứng minh, bình luận phản biện nhiều chiều mới bật ra sự đúng thuyết phục được người ta.
- Xem thêm "Tướng Giáp - người phản đối chiến tranh".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét