Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Cọp ăn cỏ nhuận sắc.


Con cọp sanh ra trời phú cho nó ăn thịt sống, bởi mấy cái răng nanh nó nhọn như lưỡi lê, còn răng cửa nó thì bén hơn lưỡi mác. Hai cái thứ răng "bản chất" ấy dùng cắn xé, nhai xương bọn thú vật, tắm máu chúng sanh để nuôi thân độc quyền, sơn lâm bá chủ.
Ấy thế một hôm, cọp ác độc thấy bọn chuyên ăn cỏ động vật đang tiến hành đại hội thú nhai lại, bèn viết đơn khẩn khoản ứng cử chức danh "ăn cỏ", xin vô ban chấp hành " hội ăn cỏ" quốc tế hoang dã.
Nghe tin lãnh đạo cọp ứng cử để gia nhập "hội ăn cỏ", cọp cái phu nhân, cọp con cháu, cọp đồng chí bèn phản ứng "quyết liệt". Lý do nanh lưỡi lê, răng lưỡi mác làm sao mà nhai cỏ ăn cho đặng ? Cọp xin đi ăn cỏ có nghĩa là cọp "tự sát vậy" !


Cọp lãnh đạo cả cười, rồi giảng giải cái mưu kế con nhà cọp như vầy :
Gia nhập được hội ăn cỏ sẽ có điều kiện trà trộn với bọn trâu bò, bọn cừu dê lừa ngựa vằn cho dễ. Lũ nhai lại ngu si ấy sẽ tin vô bạn bè thân hữu nhà cọp, không còn phải sợ hãi chạy trốn con nhà cọp nữa. Khi ấy, bọn cọp ta sẽ thoải mái nhai xương trâu bò, khỏi phải rình mò rượt chạy chi vất vả.
Lắng nghe xong thấu hiểu, bọn cọp vui mừng khôn xiết, bèn hối thúc cọp xếp mau mau nộp đơn xin xỏ. Theo tin đúng như dự báo, cọp không những đắc cử tuyệt đối phiếu nhờ đa số loài nhai lại hoan hô mà còn được đề cử nhậm chức "chủ tịch hội đồng ăn cỏ quốc tế", cọp thực là đắc thắng.
Vạn sự như ý chuyện rồi, bầy cọp bèn ra ngay luật "Phạt con chim" lên đến cả trăm triệu.
- Hình ảnh "sau khi bọn cọp nhận chức, và clip khi trước cọp đang "nộp đơn xin xỏ".
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét