Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Kim thiền thoát xác.


Hồ điệp là con bươm bướm, Kim thiền là con ve ve, chúng đều thuộc loại côn trùng sáu chân vòng đời luẩn quẩn đến giai đoạn chót vỗ cánh mà bay. Kim thiền đẻ trứng xuống đất, trứng nở ra sâu dần dà biến thái ra ấu trùng đợi ngày đợi tháng phù hợp bèn bỏ đất lên cây thoát xác con ve kêu gào mùa Hạ.
Binh pháp Tam thập lục kế vị thứ 21 là Ve sầu lột xác, ý nghĩa sự tráo dạng đổi tên sang đồ mới khiến địch không biết đâu mà lần.
Tây du ký kể chuyện con yêu quái Cọp thông minh, đánh nhau dữ dội Hành Giả, Bát Giới một hồi bèn thoát xác xuất hồn đi bắt Tam Tạng về động. Hai ngài đồ đệ đấu với bộ da cọp hồi lâu, thiết bảng đánh xuống trên lông dưới đá nẩy tức cả tay, đinh ba găm mạnh lôi lên té ra da cọp. Ấy gọi là họ đã bị  trúng kế Kim thiền thoát xác con yêu quái.


Kế sách kim thiền thoát xác được cán bộ CS đảng tiền bối thích dùng lắm Các ngài thay tên đổi họ liên tiếp, mới hôm rày anh A, sáng mai hóa chú B, ngày mốt đã ra cụ C, bữa kia lên làm bác X. Thoát xác này ra xác nọ mới khỏi lộ "bem", lừa được "thằng địch".
Thoát xác nhiều nhất là người "vĩ đại". Người xuất xứ tên khai sanh hóa thân ra sơ sơ cũng trên hai trăm lẻ. Sau này có thành phố nọ đặt tên đường dọc ngang nào là Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành, Tống Văn Sơ, Lý Thụy, Hồ Chí Minh. Vô số thảy đều cũng tên của "người" cả.
Nhiều tên nổi tiếng tưởng danh cha sanh mẹ đẻ đặt cho lưu giữ té không phải, xem Wikipedia mới biết quý ông Đỗ Mười tên thật là Nguyễn Duy Cống, Võ Văn Kiệt tên thật Phan Văn Hòa, Lê Đức Thọ tên thật Phan Đình Khải, Phùng Chí Kiên tên khai sinh Nguyễn Vĩ, còn có tên khác là Mạnh Văn Liễu, vân vân...
Dụng kế ve sầu thoát xác, người gian nan hóa ra đắc thắng là điều có thực rực rỡ, tuy nhiên kinh nghiệm quý báu ấy lâu nay bỏ quên oan uổng quá đáng tiếc.
May mắn mới đây mưu kế  ấy đã lại áp dụng với việc VINASHIN tập đoàn thoát xác hóa cổ phần SBIC. Dù cho thiên hạ đều quá rõ "Ve sầu thoát xác để xóa lỗ, vứt nợ", đàm tiếu việc"Sắm Bô Ỉa Cức" là coi thường dân quá, kế ấy cũng tỏ ra hữu dụng bởi"Ta đang tái cơ cấu để có lãi"...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét