Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Ngủ ngày.


"Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc biếng cài trên mái tóc
Yếm đào trễ xuống dưới nương long...
Ðôi gò bồng đảo, sương còn ngậm
Một lạch đào nguyên, suối chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
Ði thì cũng dở ở không xong..."
Ngủ đêm chưa đã thành ra có sự ngủ ngày. Thiếu nữ bà bà cách nay hai trăm năm, nhân trời hè gió mát, bèn sự ngủ quên trên cục đá, hớ hênh khiến người quân tử dục dã dùng dằng, đi ở phân vân...
Bài học xưa nay, làm thân con gái ngủ ngày ngủ đêm đều phải vào chốn phòng the mà ngủ, khỏi sanh mấy tay nữ sĩ viết lách lưu truyền hoặc vị paparazzi chớp trộm tung lên thiên hạ thưởng thức.


Nhân cơ hội ngủ ngày lạm bàn chuyện Xuân Hương nữ sử. Bà này chuyên gia chữ Nôm dùng thơ "tả thực" mấy đờn bà phụ nữ hay giới tính phòng the ngâm ngợi khoái trá. Thời đó văn minh điện lực còn chưa nên người ta giải trí : quân tử dụng cầm kỳ thi tửu, tiểu nhân lấy tục tĩu để vui chuyện đồng án mộc nề.
Có điều "phân tầng xã hội" nhiều khi "giao thoa thỏa hiệp". Quân tử vẫn thầm kín dòm ngó chốn chỗ bồng đảo nương long, nữ sử ta tức sự ra nôm na bỡn cợt.
Văn chương cao siêu đạo đức ngàn vạn chữ để viện này kho nọ mối ăn. Bảo quản di truyền cực khổ quá mà mấy ai đã đọc. Một "Thiếu nữ ngủ ngày" phơi sự chướng mắt thì được "nhân dân" quá thích trầm trồ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét