Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Triết lý phồn thực.


Nhân cái ảnh Bảo tàng viện dự trù xây cất, thiên hạ chào xáo đủ thứ chuyện.
Bình phẩm độ đẹp kiến trúc bản vẽ, ý kiến nói trông như hai cục gạch kê chân ngồi theo kiểu cái hố xí cũ vang bóng một thời. Hồi đó đúc tấm đan, giữa khoét cái lổ, hai cục gạch hai bên, đan đậy hố rồi là có nơi cho con người ta chỗ giải quyết nhu cầu sôi ruột, nơi chứa thực phẩm "giòi" rúc rỉa.
Trông hai cái cục thoai thoai trăng trắng của mô hình, ý kiến trên cũng khá chánh xác. Hai cục đó đặt sát nhau song song gợi cảm. Chỗ cắm cây cờ, kiến trúc sư đã ý tưởng xây chỗ gốc nở nang ra, dành nơi lõm xuống cho sự đào thải thuận tiện. Nếu như mà thiết kế "đầu chẽ gót chụm" chớ đừng sít nhau quá mới tuyệt.
Đa số thiên về nói mô hình ấy giống cái sinh thực khí của bọn đờn bà nhiều hơn. Điều cũng tế nhị, nếu kể lễ ra chi tiết bộ phận nhiều khi không phải.


Theo ngâm cứu cổ sử, người Chiêm Thành trước lúc mất nước vào tay Đại Việt rất thích thú xây dựng đền tháp, cúng thờ tưởng niệm. Họ thờ mấy cục đá gọt đẽo hình bộ phận sanh dục đờn ông, đờn bà trong mấy tháp gạch nung. Ngôn ngữ bác học gọi hai thứ nhạy cảm ấy là Linga ông, Yoni bà. Hai cái đem ra thờ, vừa gợi sướng, vừa kích thích phù trợ sự sanh sôi nẩy nở con đàn cháu đống tránh sự tiệt giống tiệt nòi.
Tín ngưỡng thờ bộ phận sanh dục lan tràn từ Nam ra Bắc. Dân An Nam thích thú làm theo tinh hoa văn hóa người Chiêm. Nếu trước Bắc Việt cao tay lắm chỉ là nặn nọt mấy tượng nữ nam quan hệ Đào Thịnh thạp xem cho đã mắt vì thiếu phim sex, nay nhờ họ Chàm, làng xóm sanh tục thờ nõ nường phồn thực.
Văn hóa Tàu du nhập đấu văn minh Chiêm, triều đình nước Nam chuộng Tàu, thấy thờ dâm thần vật dục nó chướng mắt quá, bèn lệnh cấm đoán, triệt hạ.


Nhà bác học nói cư dân nông nghiệp thích thú thờ bộ phận sinh dục đờn ông đờn bà do triết lý sanh sản nấy nở, mong cho mùa màng bội thu này nọ. Thật ra, ấy là sự tán dóc ba hoa chích chòe được chừng nào hay chừng nấy đó thôi. Thời xưa cực khổ, ăn uống thiếu thốn, bệnh liệt dương lảnh cảm nhiều, người ta sợ mới tôn hai cái thứ đó mà thờ, gọi là vị thuốc viagra tinh thần đó thôi.
Thời nay hết phong kiến đế quốc tư bản. Sự chống hủ hóa, chống văn hóa dâm ô đồi trụy quyết liệt nên thời bày biện tôn thờ sinh thực khí coi như hết.
Tuy nhiên, Ẩn ức sanh lý phồn thực giáo cứ di sản chốn dân gian. Nhiều nơi tường vách vẫn thường phô bày chữ nghĩa "sanh thực khí" làm người ta phải đỏ mặt.
Có thể, một số tác giả viết chữ nghĩa lờ cờ ấy lớn lên thành đạt kỹ sư kiến trúc, được giao vẽ kiểu cách bèn banh cái sanh thực khí tiềm thức làm kiểu mẫu mô hình chăng ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét