Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Bọ Lập bị bắt.


Bọ Lập, chủ nhân blog "Quê Choa" đã bị công an CS đến nhà riêng còng tay dẫn đi...
Than ôi ! Sáng sáng thiên hạ chữ nghĩa vô trang Bọ Lập xem mấy bài ông lựa đăng, thấy cái cách lọc lựa nhà văn quả nhiên tầm vóc đủ thượng thừa tự do ngôn luận mở đường cho nước nhà văn minh sáng sủa. Mượn câu Kiều phi lộ, tấm lòng son Quang Lập, dẫu thoáng qua cũng khiến nhiều người không khó để hiểu.
"Một mình lưỡng lự canh chầy, 
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh. 
Hoa trôi bèo dạt đã đành,
Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi ! 
Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi..."
Nhân tài như lá úa mùa thu, từng chiếc từng chiếc cứ rụng rơi dần dà vô chốn ngục thất. Thấy tiếc thương, ân hận thay một thế hệ cầm súng ra trận phấn đấu vì hai chữ tự do.
Tự do vô tù...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét