Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Nòi giống Tiên Rồng.


Truyền thuyết nói dân An Nam tổ tiên xuất xứ tự bên Tàu.
"Cháu ba đời vua Thần Nông là Đế Minh đi tuần thú phương Nam. Đến núi Ngũ Lĩnh, ngài lấy một nàng tiên rồi sanh ra Lộc Tục. Lộc Tục làm vua xưng là Kinh Dương Vương năm 2879 trước CN, đặt quốc hiệu là Xích Quỷ. Bờ cõi Xích Quỷ bắc giáp Động Đình Hồ, nam giáp Chiêm Thành, tây giáp Ba Thục,đông giáp bể Nam Hải.
Kinh Dương Vương lấy Long Nữ đẻ ra Sùng Lãm. Sùng Lãm nối ngôi vua cha, tự xưng là Lạc Long Quân (rồng vua lưu lạc). Lạc Long Quân lấy con gái của Đế Lai là Âu Cơ làm vợ, đẻ được một bọc trứng nở ra 100 người con.
Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng: "Ta là dòng dõi Rồng, nàng là dòng dõi Tiên. Ta với nàng ăn ở với nhau không hạp thì nên ly dị. Được 100 con, nàng hãy đem 50 đứa lên núi, còn 50 đứa ta đem xuống ven bể Nam Hải làm ăn sanh sống."
Hai vợ chồng dắt bầy con đi mỗi người mỗi hướng. Ngược lên núi là Tiên, xuôi về biển là Rồng.  Lâu ngày Tiên Rồng sanh con đẻ cái đông đúc mà ra xứ An Nam vậy"


Nhà bác học không tin truyền thuyết, bèn đào bới nhiều nơi thượng du Bắc Việt, phát hiện vô số xương cốt đồ đá đồ đồng đồ gốm thuộc cổ đại lịch sử. Bác học nói lúc xưa đã có những thổ dân sanh sống bản địa chớ không phải di cư từ bên Tàu qua.
Sự phát hiện mấy hột lúa sót trong hang ở vùng Tây Bắc có niên đại một vạn năm, chứng minh tổ tiên dân An Nam đã sống ở đây rất lâu trước ngày Đế Minh đi Nam tuần thú.
Có thể tổ tiên xuất xứ từ loại khỉ cổ đại sanh sống trong mấy rừng rậm Bắc Việt, tiến hóa dần dà khỉ lên người - tiên rồng tại chỗ, làm chủ một vùng bao la trên rừng dưới bể.
Tiên rồng bản địa cách đây 4.000 năm trình độ phát triển công nghiệp rất là cao. Ở tỉnh Thanh Hóa, nhà bác học tìm được một cái trống đồng chạm khắc tinh xảo cạnh mấy lò đúc bằng đất sét, vậy là trống đồng do dân ta tự chế chớ không phải đi mua ở bên Tàu...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét