Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Người lót gạch.


"Thằng bán tơ kia giở giói ra, 
 Làm cho bận đến cụ Viên già. 
 Muốn êm, phải biện ba trăm lạng 
 Khéo xếp, nên liều một chiếc thoa..."
Mấy trăm năm xưa có cụ viên ngoại hai gái một trai không may "lâm nạn". Bấy giờ một thằng bán tơ chuyên gia kinh doanh đồ trộm cắp bị bắt. Tên này bị đánh đau quá, khai bậy rằng đầu nậu mua tơ của nó chính là cụ viên ngoại...
Dựa theo "tố giác" của thằng bán tơ, bọn quan nha bèn đến "bắt khẩn cấp" cụ già đau khổ. Cô con gái đầu phải bán thân cho bọn Tú Bà, Mã Giám Sinh lấy tiền chạy án.
Thời Tây đô hộ, chánh phủ ra lệnh cấm nấu rượu lậu, hình luật phạt khổ sai kẻ nào ủ men dù chỉ một nồi. Bấy giờ các hương hào lý trưởng nhân cơ hội, muốn hại ai là bèn sai "quần chúng" đem đổ hèm rượu vào vườn người ấy rồi đi "tố giác". Trương tuần cùng tráng đinh vội vã đến bắt khẩn cấp, "tạm giữ hình sự" kẻ bị vu vạ oan ức hết thời.


Nay sắp sửa đến năm 2015, có ngài nọ từng sanh sống ở Nhựt Bổn, từng nức nở "chống Mỹ cứu nác" chắn không cho xe tăng chở từ Nhựt về giúp miền Nam chống ngăn CS.
Sau ngày VC thắng trận, ngài Việt kiều hồi hương về với cái "thiên đàng XHCN" thỏa lòng mơ ước. Nghe nói ngài chọn lao động vinh quang với nghề lót gạch sân vườn, lót gạch nền nhà, lót tường cao lót vỉa hè, ung dung sống tốt với nghề lát gạch.
(Nói thêm về sự nghề lót gạch. Nguyên mấy sân vườn cỏ mọc, mấy nền nhà hoặc xi măng trơn, hoặc mấy nền đất mối xông giun bò... rất ư khó chịu, nhà bác học bèn sáng kiến tấm gạch đậy lên trên văn minh sáng láng người đi. Lát gạch dễ mà khó, khó mà dễ. Lát cẩu thả xiên xẹo mấp mô cho xong sự thì dễ. Lát thẳng thớn chuông vành sắc cạnh công kỷ cầu kỳ lâu lắc thì khó. Lót vừa ý gia chủ được cơm rượu ê hề hoan hô hỷ hả...)
Bất ngờ, không biết vị Việt kiều "công xưa với đảng" lót gạch thế nào khiến cho "quần chúng tố giác", buộc cơ quan an ninh đến nhà rồi bắt quả tang áp giải vô tù ?
Lời bàn luận:
Xứ ta quả lắm đa đoan đa sự bắt. Kẻ thích điểm "tin vỉa hè bà láp bà xàm" tào lao thiên địa, kẻ "cuồng chữ" văn chương thế sự "blốc bleo", kẻ báo chí "một góc nhìn khác" trung kiên chế độ, kẻ kêu gào "công lý và sự thật", kẻ này nọ vô vàm danh sách bắt thấy đủ mệt. Thế mà nay còn bắt thêm một công thần xưa phận đem thân ra "lót gạch" mà thôi.
Hy vọng sự bắt "người lót gạch" là sự bắt cuối cùng của chế độ...


1 nhận xét: