Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Bọ Lập cúi đầu "nhận tội".


Bọ Lập bị bắt giam. Sau mấy ngày CA tra khảo, ông lập tức phải cúi đầu "nhận tội".
Tin của CA cho biết nhà văn "nhận tội" đã xin được "khoan hồng", xin "cải tà quy chánh", xin từ nay chỉ viết văn để "phục vụ xã hội".
Than ôi ! Nghề làm văn khác mấy nghề làm ruộng, nghề nhổ răng, nghề thợ may, thợ nề, thợ mộc, thợ sơn, thợ chạm, thợ đục, thợ khoét... Nghề làm văn lấy suy nghĩ đầu óc bịa đặt đủ thứ chuyện, in ra giấy đóng tập, bán cho thiên hạ xem.
Nhà văn đường hoàng viết chuyện nọ này để chở đạo đâm gian, cổ súy tự do dân chủ tiến bộ xã hội. Nhà văn lưu manh uốn cong trở ngược mấy sự thực dân tình, ca tụng mấy chế độ độc tài phản dân hại nước, mưu cầu lợi lộc viết phục vụ "mấy anh trên" mới được cho chác lắm của cải, kiếm ra bộn tiền.
Dân chúng chưa biết nhà văn Bọ nhận cái tội gì, nhưng bọn chữ nghĩa thời biết ông nhận tội đã làm"một người lái đò nhỏ chở con thuyền sự thật”.


Than ôi ! Cả đời đục một mình ta trong trẻo, cả đời say một mình ta tỉnh táo. Kẻ muốn cho đời trở nên trong trẻo thì hắn ta đương nhiên đã mắc tội với cả thiên hạ rồi. Xưa người hiểu đời thấy sự "phóng khí", mới khuyên vị Tam lư họ Khuất rằng:
"Sông Tương nước chảy trong veo,
Thì ta đem giặt cái lèo mũ ta.
Sông Tương nước đục chảy ra,
Thì ta leo xuống để mà rửa chân..."
Sự nhà văn Bọ "nhận tội" nghĩa là ông đã biết tội rồi, tội dám chở mấy sự thật chất bày lên mạng dân chúng coi cho biết. Vì thế ông mới xin đảng khoan hồng tha thứ cho cái việc đã làm. Từ nay ông sẽ cho "chìm luôn cái đò chở sự thật", toàn tâm toàn ý sáng tác văn chương để tụng niệm sự "đảng ta vĩ đại" mà thôi.
Thi Nại Am viết Thủy Hử truyện ca ngợi những anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc, thì bị bắt đi cúi đầu nhận tội ở tù. Thi Nại Am phải viết thêm hậu Thủy Hử để cho các anh hùng hảo hán tiêu điều tan tác người chết, kẻ bị thương, kẻ đầu hàng. Viết vừa ý triều đình quả nhiên tác giả được tha cho mà sống.
"Quê Choa"  trước được lòng dân thì mất lòng đảng. Sau cuộc "cúi đầu nhận tội" này, Bọ Lập ắt sẽ "Quê Choa phục vụ xã hội", biết đâu nhà văn rồi có "giải thưởng Hồ Chí Minh văn học giai đoạn chót" thiên hạ khâm phục...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét