Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Dê già gặm cỏ non.


An Nam ta có câu tục ngữ "Dê cụ thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ", quả nhiên tiền nhơn đã nói chi ra là cũng đã thấu lậu nhiều chúng sanh tâm lý.
Thế gian nay một con dê cụ trăm tuổi, nhân cơ hội chộp được miếng cỏ non, bèn vội ghì chặt lấy, ấn áp môi răng, gặm cắn má hồng cho thỏa máu dê cụ rụng răng vẫn đương còn cuồn cuộn khát thèm đi hưởng những nuột nà sự sướng.
Trẻ con bây giờ cũng không ít cô em có máu "old-young", thích thú sưu tầm đồ cổ cụ cố móm " Tàoo...đây ! Tàoo...đây ! " tranh ngói tắt đèn như nhau cả.
Dê già tâm sự rằng nhờ ngày đêm dê chuyên nạp dược dâm dương hoắc, mầy mò mấy chữ tiếng Tàu nho Quản Trọng, Đào Tiềm, Tư Mã Dê...,  nghí ngoáy giấy má "văn bia", ấy là có ngay cơ hội thỏa thuê bọn "cỏ non tình nguyện" tìm tới, dâng má tận miệng cho dê già trước hít hôn rồi sau gặm cỏ.
Than ôi ! Đầu năm dê mồng một thấy sự dê xồm, mồng bảy hạ cây nêu thêm dê cụ móm mém ra sức gặm miếng cỏ tơ. Điều báo năm nay dê trẻ dê già xứ ta sẽ bao la không biết bao nhiêu dương dê gia sự cố...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét