Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Dê xồm.


Đầu xuân tết ta mồng một, sơn lâm quá bộ du lãm cửa thiền, gặp bầy dê xồm be he náo loạn, bèn sanh ý ra dê xồm câu chuyện.
"Dê xồm ăn trái khổ qua,
Ăn nhằm đậu đũa, chết cha dê xồm".
Ca dao ngâm cứu học giả nói dê xồm không phải ăn nhằm đậu đũa mà ăn nhằm sâu róm mới chết. Vị uyên bác thì nói dê xồm ăn lá ngón chớ không phải sâu róm. Hóa học gia bảo dê xồm ăn phải độc trừ sâu thuốc chuột chết cha dê xồm.
Tết nhất dê nói tới sự dê xồm e khi không phải. Tuy nhiên, tử viết khi dê khí dương sanh bao trùm vạn vật, thời dễ chi dê xồm ăn nhầm đồ tầm bậy mà mất công lo lắng vậy.
Học trò hỏi rằng dê xồm là gì ? Tử viết mấy ông dê đực lông lá lồm xồm, cằm thuần túy cắm bộ râu dê, thoáng nhìn biết ngay dê ấy vị dê xồm quá thích thú chuyện tìm cách dê già quý nường gái đẹp.


Dê xồm ngộ mỹ nữ như cờ rũ gặp gió nam. Dê phất phát phần phật, dê ngọ ngoạy rung rinh, đụng bên này chạm bên kia, nham nhở nhở nham, nói cười cười nói rồi quay qua quay lại, cuống quýt xon xen khiến mấy cô nương sanh bực.
"Phụng hoàng đậu nhánh sa kê,
Ông thần không vật mấy thằng dê cho rồi."
Than ôi. Người đẹp dáng da dẻ đẹp, đẹp làm đẹp cốt đẹp thêm cho đời thêm đẹp. Đẹp ngọc thể sanh tình lưu luyến láy, kích thích vị nam tử hán đại trượng phu râu ria xồm xoàn, phát sanh dê xồm sự kiện. Quý nường khi ấy lại đòi đem vật cổ mấy anh dê cho rồi.
Nghĩ rằng mỹ cô xinh đẹp lang thang du xuân dạo gót, mấy ông dê xồm bị thần liệt dương tá cho nhó nhăn vô hiệu hóa. Bông hoa nhi nữ đẹp ngả ngớn tiết xuân, bầy ong bay bướm lượn lại không nghe không thấy thì cũng buồn lắm thay hoa xuân mất công khoe sắc. Mà mấy ông dê nếu cứ tự do phát tiết hùng hồn xuân xanh dương khí, be he he be nhảy nhót tưng bừng chồm lại chồm lui thời còn chi là hoa lá ngọc ngà.
Đem dê xồm ra khỏi chỗ mấy người đẹp là chưa đủ mà phải đem mấy người đẹp ra khỏi máu dê của anh xồm, khi  ấy quý mỹ nhơn mới hết lo lắng sanh sự nọ này mấy thằng dê đậu đũa. Nhưng cũng khó lắm thay.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét