Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Tam Anh chiến Lữ Bố.


Người ta ưa tính thuần tuý, ấy bản chất sự đời nó vốn lại hỗn tạp. Bạn, thù tạm thời, quyền lợi vĩnh cửu. Xưa nay vậy.
"Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy.
Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười."
Muốn được mượn hai tiếng "nực cười", vào đề chuyện khác. Năm 30, đảng bác anh hùng xuất hiện, An Nam cũng được phước báu theo, hóa anh hùng, loài người khâm phục. Dân ở nước Mỹ Tây chi đó ao ước, ngủ một đêm sáng dậy trở thành người VN...
- Đánh thắng kẻ thù Pháp, thi hào Tố Hữu nói.
"Điện Biên ! Lừng lẫy Việt Nam ta
Vang tiếng kèn vui gọi mọi nhà
Mời bạn gần xa ra tuyến lửa
Mở đường giải phóng A'-Phi-La ! "
- Đánh thắng kẻ thù Mỹ, thi hào Tố Hữu nói.
"Giặc Mỹ kiêu căng, tưởng có thể ngủ yên trên giường vàng, đầu gối lên bom.
Nghe chúng ngáy đủ run – đã có dã man làm luật.
Bỗng choàng dậy, bàng hoàng... Sắp tắt hoàng hôn
Người chôn chúng là Anh
Anh Giải phóng quân Việt Nam, mũ tai bèo, chân đất..."
- Đánh kẻ thù Tàu, xuất hiện bản hùng ca cách mệnh.
" Lịch sử đã giao cho người một sứ mệnh thiêng liêng
Mang trên mình còn lắm vết thương
Người vẫn hiên ngang ra chiến trường
Vì một lẻ sống cao đẹp cho mọi người. Độc lập tự do"
Ba kẻ thù ba siêu cường, có vũ khí hạt nhân, tàu sân bay, thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ấy, nhờ đảng anh hùng chỉ đạo, nước Nam đều đánh thắng hết.


Nga sô sụp đổ. Chống cả Mỹ, Pháp, Tàu e rằng khó. Xứ anh hùng bèn sang Tàu xin làm bạn. Để dọn đường lên CNXH. Với bọn Tàu, quá thuộc lòng chuyện cái xương "phản cốt" Nguỵ Diên bèn tương tựu kế cô lập, "cài kẹp" nội công chờ khi ngoại kích.
- CHHV ý kiến nên bạn với Mỹ, trả lời mấy đài báo Mỹ. Lấy đó cáo trạng tặng ông Vũ chục niên khổ sai. Công khai nhổ vào danh dự nước Mỹ, vào các giá trị nước Mỹ .
- PMH công dân Pháp, truyền bá các giá trị dân chủ tự do, văn minh tiến bộ nước Pháp. Lấy đó cáo trạng tặng cho ông Hoàng 6 năm tù tội. Công khai nhổ vào danh dự nước Pháp, vào các giá trị nước Pháp.
Nước Tàu đang tập trung quân lính áp sát nước Nam, chiêu bài "tập trận bình thường". Tàu hạ thuỷ mẫu hạm Thi Lang, khắc phục xa xôi "Nam Sa" vạn lý. Tàu đưa dàn khoan khủng ra biển Đông. Tàu hợp tác với Pháp thăm dò dầu "Nam Hải"... Mỹ, Pháp lo lắng giải cứu kinh tế nguy biến. Tam quốc Mỹ - Pháp - Tàu hay là tam bọn Đế quốc - Thực dân - Bành trướng đại bại VN, việc cả ba chung tay hợp tác khai thác nguồn lợi khổng lồ ở bể Đông - là rất "có tính khả thi" !
Chủ quyền biển đảo VN, nếu bộ ba ấy xâm phạm, xứ anh hùng - dưới tay tài ba lãnh đạo - "vì độc lập tự do, vì CNXH" - tất cơ trời đã cho điều kiện để ghi thêm một chiến công lẫy lừng mới.
*
Tam quốc diến nghĩa, có chuyện vô cùng hay. Lữ Bố uy phong lẫm liệt, sức mạnh vô địch nhưng là kẻ hữu dũng vô mưu, lòng đầy phản trắc. Trước hắn theo Đinh Nguyên, rồi giết Đinh Nguyên theo Đổng Trác.
Hắn lại giết Đổng Trác theo Tư Đồ Vương Doãn.
Lữ Bố trước chống Lưu Bị, sau liên minh với Lưu Bị, rồi lại đánh Lưu Bị.
Hắn chống Tào Tháo, bị Tháo dìm nước Hạ Bì, nhục nhã cúi đầu xuống xin làm "tướng". Tào Tháo ghét kẻ phản trắc, sai lôi cổ ra Viên môn chặt đầu cho chết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét